Placeringar

Helhetslösningar för ditt företag

Vi har gjort det enklare för dig att sköta ditt företag. Samla din ekonomi och dina försäkringar på ett och samma ställe så att du får mer tid över till annat. Tillsammans hittar vi en lösning som passar dig och din verksamhet.

Spara och placera

Det finns många spar- och placeringsmöjligheter för dig och ditt företag. Tillsammans ser vi över vilka lösningar som passar bäst utifrån vilka behov du har.

På ett Placeringskonto exempelvis kommer du åt pengarna direkt och du kan placera ett tillfälligt överskott där eller ha som trygghet om likviditeten svänger.

Ett Fasträntekonto är en trygg placeringsmöjlighet där du får fast ränta under en bestämd tid. För pengar du behöver i framtiden, till pensionen eller investeringar finns ett brett utbud av fonder, aktier eller kapitalförsäkring.

Läs mer om de olika möjligheterna

Olika typer av värdepapper

Du kan spara med varierande risk, aktivitet och möjlighet till avkastning i olika typer av värdepapper.

Aktier

Spara med precision i aktier

Aktiehandel passar dig som är beredd att ta en viss risk för möjligheten till högre avkastning. Hos oss kan du handla med svenska aktier och aktierelaterade värdepapper.

Fonder

Välj risknivå och delaktighet

Vi har en rad olika alternativ för placerande i fonder. Du väljer längd, mängd och risknivå. Resten sköter våra fondförvaltare. Beroende på vilken risk du är beredd att ta, så skiljer sig placeringsalternativen åt.

Andra värdepapper

Premieobligationer,strukturerade placeringar & börshandlade fonder

Det finns flera andra alternativ för ditt sparande om du exempelvis vill investera i en specifik marknad eller spara säkert med chansen att göra en stor vinst.

Marknaden just nu

Aktiemarknaden   
USA
Sverige
 Europa  
Japan
Tillväxtmarknader
Läs mer om aktiemarknaden

Riskinformation 

Våra bedömningar av aktie- och räntemarknaderna utgår från prognoser och är inga garantier. Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk. Fonder och aktier kan såväl öka som minska i värde. Det beror bland annat på börs-, ränte- och valutautvecklingen. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om riskerna vid fondsparande