Nyhetsbrevet Sparutsikter

I nyhetsbrevet Sparutsikter får du tips och nyheter om privatekonomi, finansmarknader och placeringsförslag samlat på ett ställe. Sparutsikter innehåller bland annat Investeringshjälpen och ges ut en gång i månaden. Kika gärna i gamla nummer här nedan.

Investeringshjälpen

Investeringshjälpen är en del av Sparutsikter och innehåller våra experters syn på det ekonomiska läget i Sverige och världen. Tanken är att det ska fungera som ett verktyg för dig som sparare.

2020

 
Nyhetsbrev Sparutsikter Investeringshjälpen
15 januari Januari
17 februari Februari

Viktig information

Våra bedömningar av aktie- och räntemarknaderna utgår från prognoser och är inga garantier. Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk. Fonder och aktier kan såväl öka som minska i värde. Det beror bland annat på börs-, ränte- och valutautvecklingen. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen i detta utskick och på internet är inte anpassad till en enskild kunds individuella förutsättningar.

Vill du ha finansiell rådgivning kan du vända dig till din rådgivare på respektive länsförsäkringsbolag eller försäkringsmäklare. Informationsbroschyrer om våra fonder finns att hämta på ditt lokala länsförsäkringsbolag, hos din försäkringsmäklare eller här. Börs- och fondinformation levereras och uppdateras av Millistream och Morningstar. Länsförsäkringar tar inget ansvar för riktigheten i dessa uppgifter. Informationen på våra sidor innebär ingen utfästelse eller prognos angående framtida tillväxt.