Försäkring för föreningar

Ett grundläggande skydd för föreningar.

Snabb kontakt och lokal kännedom
Ansvarsförsäkring ingår
Kan utökas med tilläggsförsäkringar

Nöjdaste företagskunderna 2021

Nöjdaste företagskunderna 2021

Vi har Sveriges mest nöjda företagskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Läs mer

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Vad ingår i försäkringen?

Innehåll Innehåll

Genom egendomsförsäkringen får du ersättning för skador på egendom som har uppstått genom exempelvis brand, stöld, skadegörelse, rån och vattenläckage.

Läs mer om egendomsförsäkring

Vid hyresförlust till följd av egendomsskada har du skydd genom hyresförlustförsäkringen. 

Om du blir krävd på skadestånd utreder vi om det finns skäl för skadeståndskraven. Vi förhandlar med den som kräver skadeståndet och representerar dig vid en rättegång. Du har också möjlighet till ersättning för eventuella rättegångskostnader och för skadestånd.

Läs mer om ansvarsförsäkring

Rättsskyddsförsäkringen ersätter ombudskostnader om din förening hamnar i en rättslig tvist i skatte- och civilmål som handlar om din verksamhet.

Läs mer om rättskyddsförsäkring

Om föreningsförsäkring

Föreningsförsäkringen är anpassad för olika typer av föreningar. Ni får ett bra grundläggande skydd och vill du utöka eller anpassa skyddet ytterligare, hjälper vi dig med det.

Föreningsförsäkringen är speciellt utformad för föreningsverksamheters unika förutsättningar och villkor. Till exempel passar försäkringen för:

  • Ekonomiska föreningar
  • Gemensamhetsanläggningar
  • Idrottsföreningar
  • Kulturföreningar
  • Nöjesföreningar
  • Samfällighetsföreningar

Kontakta oss om du vill köpa försäkringen

Tilläggsförsäkringar

Försäkringen för föreningar innehåller ett bra skydd men utifrån din förenings specifika behov har du möjliget att anpassa och utöka skyddet ytterligare. Här hittar du våra tilläggsförsäkringar.

 

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Försäkringen gäller vid skada när arbetstagare gjort sig skyldig till exempelvis förskingring, bedrägeri eller stöld.

Förköpsinformation om Förmögenhetsbrottsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring

Försäkringen ersätter ombudskostnader i tvist vid skatte- och civilmål som har samband med den försäkrade verksamheten.

Förköpsinformation om Rättsskyddsförsäkring

Värmekulvertförsäkring

Försäkringen gäller för skador på ledningssystem i mark, det vill säga rörledningar, värmeisolering och skyddshölje för distribution av värme och varmvatten, och därtill hörande kulvertkammare med utrustning.