Bolagsstyrning

Bolagsordning

Här kan du läsa mer om Länsförsäkringar Älvsborgs bolagsordning:

Bolagsordning

Årsredovisning

I årsredovisningen får du en överblick över Länsförsäkringar Älvsborgs verksamhet under det gångna året.

Årsredovisning 2019

Här hittar du finansiella rapporter från tidigare år

Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapport 2019

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningen i Länsförsäkringar Älvsborg utgår från svensk lagstiftning. Bolaget följer, i tillämpliga delar, Svensk kod för bolagsstyrning (Koden).

Bolagstyrningsrapport

Redogörelse för ersättningar

Enligt Finansinspektionens allmänna råd bör en redogörelse för företagets ersättningar lämnas i samband med att årsredovisningen fastställs.

Redogörelse för ersättning

Årsstämma

Årsstämma 2020 för Länsförsäkringar Älvsborg hölls den 23 april.
Försäkringstagarna representeras på årsstämman av valda fullmäktigeledamöter från respektive region inom Länsförsäkringar Älvsborgs verksamhetsområde.

Protokoll årsstämma 2020