Samhällsengagemang

Samhällsengagemang hos Länsförsäkringar Älvsborg

Tjejer i fotbollslag håller om varandra

Vårt bidrag till en trygg framtid

Om vi kan bidra till att skapa ökad trygghet och minskat utanförskap ser framtiden lite ljusare ut. För oss som bolag men framförallt för samhället i stort. Vårt samhällsengagemang är ett långsiktigt åtagande som kan se ut på många olika sätt. För oss handlar det inte om välgörenhet. Snarare är det ett ansvar vi tagit på oss för att främja en trygg framtid för barn och ungdomar i vår region. Den satsning vi nu gör visar att vi på allvar vill vara med och göra skillnad. 


Lovande förebilder

Gör din förening en insats för att främja en positiv samhällsutveckling för barn och ungdomar? I så fall har ni en chans att få vårt stipendium för Lovande förebilder!

Alla ska till gymnasiet

Kille sitter mot tegelvägg

Många elever klarar inte sin gymnasiekompetens. Något som idag ofta är en förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden. Det är där projektet Destination Gymnasiet kommer in i bilden. Och resultaten är strålande.

Läs om projektet Destination Gymnasiet

Ansökan om sponsring

Ben på bandyspelare

Länsförsäkringar Älvsborg är ett lokalt bolag. Vi som jobbar här bor där du bor. Det innebär att vi bryr oss lite extra om vårt gemensamma samhälle. Föreningslivet gör en stor insats i vår region och vi vill göra vad vi kan för att stötta. Läs mer om hur man ansöker om sponsring.

Ansök om sponsring

Engagemang i det lokala samhället

Starkt engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt

Vi har sedan lång tid tillbaka ett engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt.

I hela Sverige stödjer och samarbetar vi aktivt med lokala organisationer, föreningsliv, idrottsrörelser och näringsliv. Under lång tid har syftet varit att skapa individuell trygghet genom att erbjuda försäkringar. Men parallellt med det har en viktig del av arbetet också handlat om att minska risker och skapa trygghet där människor lever, arbetar och är aktiva. Insatser som gynnar inte bara de egna kunderna utan hela samhället.

Dessutom bedriver vi ett aktivt förebyggande samhällsarbete för att skapa så goda levnadsvillkor som möjligt för människorna i länet. Omsorgen om det lokala samhället syns både i den långsiktiga omsorgen om pensionsspararnas pengar och i bankerbjudandets lokala prägel.

Vi satsar också långsiktigt genom att bidra till forskning som syftar till ökad individuell trygghet och minskade risker i samhället.

Läs mer om Länsförsäkringars Forskningsfond