Att ta ansvar betyder allt för oss

Länsförsäkringar Älvsborg är ett lokalt och kundägt bolag. Ända sedan starten år 1841 har en hållbar utveckling varit viktig för oss. Då handlade det om att invånarna i samhället gick samman och hjälpte varandra om någon råkade illa ut. Idag 178 år senare handlar det fortfarande om att hjälpas åt. Vi behöver nämligen hjälpas åt allihop. Samhället, näringslivet, organisationer och du och jag. Alla. Därför är det självklart för oss att bidra till ett hållbart samhälle så att alla vi människor, miljön och ekonomin utvecklas så hållbart som möjligt. Så att våra barn och barnbarn kan säga samma sak som vi, även de kommande 178 åren.

Dina mörkaste tankar betyder allt för oss

Allt fler barn och unga i Sverige drabbas av psykiska ohälsa. Mellan åren 2016 och 2018 ökade till exempel antalet besök inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och vuxenpsykiatrin sammanlagt med knappt 365 000. En utveckling som tyvärr leder till både ökade samhällskostnader och personligt lidande. Det vill vi vända på.

Läs mer

Fotbollsmål i kvällsljus

Sämsta träningstiden betyder allt för oss!

Idag går ungefär 80 procent av den totala sponsringen i Sverige till män medan bara 20 procent går till kvinnor. Detta trots att kvinnor utgör 47 procent av idrottsutövarna i landet. Den fördelningen tycker vi är skev. Det vill vi vända på.

Läs mer

Att bidra till ett hållbart samhälle betyder allt för oss

Kanske har det att göra med att vi är lokala och kundägda. För oss är därför allt som händer i vårt område viktigt för oss, oavsett hur stort eller litet det är. Naturligtvis struntar vi inte allt det där andra, men vi börjar här. Just nu fokuserar vi särskilt på fyra områden där våra insatser kan göra skillnad. Behörighet till gymnasiet, psykisk hälsa, jämställdhet och klimatet. 

Läs mer

 

Din brandvarnare betyder allt för oss

Allt vi människor gör har inverkan på vår miljö. Tyvärr lever vi idag över våra resurser. Om alla levde som vi i Sverige skulle det behövas cirka 4 planeter. Det vill vi vända på.

Läs mer