Nominera till fullmäktige

Länsförsäkringar Älvsborg är ett kundägt bolag. Det betyder att du som kund är en av våra ägare och har möjlighet att påverka bolagets utveckling. Att delta vid val till fullmäktige är ett exempel och du kan även nominera kandidater till valen.

Enda kravet är att kandidaten ska bo i regionen och ha en sakförsäkring hos oss – till exempel en hem-, barn- eller bilförsäkring. Som delägare företräds dina intressen av de ledamöter som varje mandatperiod väljs in till fullmäktige i din region och de är länken mellan dig och bolagets ledning.

Fullmäktige består idag av 40 ordinarie ledamöter som representerar våra cirka 170 000 kunder. Fullmäktige är Länsförsäkringar Älvsborgs högsta beslutande organ som på bolagsstämman bland annat utser bolagets styrelse. Utöver stämman träffas fullmäktige, styrelse och företagsledning ett par gånger varje år för att diskutera angelägna frågor.

Valet till fullmäktige sker i månadsskiftet januari – februari genom öppna val i de två regioner som varje år står för omval. 2020 är det region Älvdalen (Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet) samt region Östra (Herrljunga, Ulricehamn) som är aktuella för omval. Nomineringsperioden för de aktuella omvalen 2020 är nu över. Tack för alla nomineringar!

Du som har en sakförsäkring i Länsförsäkringar Älvsborg kan nominera dig själv eller en annan sakförsäkringskund som kandidat till fullmäktige. 

När vi har fått din intresseanmälan tar vi kontakt med dig. Nomineringskommittén, som har till uppgift att förbereda och lägga fram förslag till ledamöter vid fullmäktigeval, bjuder in kandidaterna för en intervju.

Nominering

Har du frågor?

Vill du veta när det är val i din region nästa gång eller har du andra frågor som rör fullmäktige är du välkommen att kontakta Kerstin Sandin på 0521-27 31 10 eller kerstin.sandin@lansforsakringar.se.

Läs mer

Fullmäktige – så fungerar det

Om oss

Nomineringskommittén

Fullmäktigeledamöter