Nomineringskommitté

Nomineringskommitténs uppgift är att förbereda och lägga fram förslag till ledamöter vid fullmäktigeval samt till valberedning vid bolagsstämman. Ledamöterna utses för en mandatperiod om tre år.

Här är ledamöterna i nomineringskommittén.