Bostaden – kan tvinga kvar kvinnor i relationer de vill lämna

Länsförsäkringar har kartlagt bostadens betydelse för hur kvinnor ser på sin relation. Resultatet visar att så pass många som 35 procent anger att svårigheten att skaffa en ny bostad är en anledning till att stanna i en relation de vill lämna. -Jag kan förstå kvinnorna, när vi gjorde en uträkning på Stockholm visar det sig att i flera kommuner tvingas kvinnorna till trångboddhet efter en separation och det är ingen drömsituation direkt, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar. (se bilaga)

Emma-Persson 2

Den tuffa bostadsmarknaden gör att ensamstående kvinnor blir särskilt utsatta vid en separation, som till stor del på att kvinnor fortfarande har lägre inkomst än män. I Danderyd kan enligt uträkningen en pappa köpa en lägenhet på 64 kvadrat medan mamman får nöja sig med 46 kvadrat. I en annan kommun, Ekerö, är det 71 respektive 47 kvadrat som gäller. Konsekvensen blir att mamman oftare tvingas bo i en billigare kommun eller hänvisas till andra boendeformer för att få en lägenhet som räcker för den nya familjen. En uträkning från SCB visar att det är vanligare att mammor bor i hyresrätt än att pappor gör det efter en separation. (se bilaga)

-Det riskerar att ytterligare förstärka de skillnader som finns i tillgångar och kapital mellan könen. Att äga sin bostad har historiskt varit en stor anledning till att hushåll lyckats bygga på sin förmögenhet och om färre kvinnor får möjlighet till det riskerar de att hamna efter alltmer, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

-Kvinnor har en sämre utgångspunkt på grund av lägre inkomst. Det blir svårt att få ett tillräckligt stort lån på grund av de tuffa krav som bankerna och amorteringskraven ställer, säger Emma Persson;

I dag tjänar män drygt 4 000 kronor mer per månad. Och förklaringarna till det är många, en är att kvinnor ofta arbetar i yrken med lägre lön och att de i mindre utsträckning är chefer, men det går inte helt att bortse från effekten av deltidsarbete och att kvinnor tar ut majoriteten av alla föräldrapenningsdagar.  

En rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, visade 2010 att för varje månad som pappan är föräldraledig ökar mammans framtida lön med knappt 7 procent. Det innebär att ett mer jämställt uttag av föräldraledigheten på sikt kan stärka kvinnors ekonomiska makt. Eftersom deltidsarbete riskerar att minska inkomsten och även pensionen, är ett sätt att öka förståelsen för det att arbetsgivaren informerar den som önskar arbeta deltid om vad det kan få för ekonomiska konsekvenser. Gärna med några enkla räkneexempel.

Tips till familjer innan skilsmässan:

  • För att förhindra att bostaden ska stå som hinder för att kunna lämna en relation bör man se över familjens ekonomiska upplägg och justera eventuella orättvisor redan under äktenskapet- eller samboförhållandet.
  • Diskutera pengar, utgiftsfördelning och vem som äger vad Det är lättare innan än efter en skilsmässa. Se exempelvis till att den som är hemma mer med barnen kompenseras för det och säkerställ att inte bara den ena parten får bilen eller andra tillgångar efter separationen.
  • Med jämna mellanrum är det bra att gå igenom vad som händer om ni skiljer er. Det finns flera förebyggande åtgärder att ta till, som att stå i bostadskö eller att den som tjänar lite mindre har möjlighet att spara till ett frihetskapital.
  • Om ni behöver skriva juridiska avtal, ta hjälp av en familjejurist så att det blir korrekt.

Om undersökningen:

Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar i november 2020. Undersökningen syfte är att kartlägga allmänhetens inställning till ekonomisk jämställdhet. Den är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Målgruppen för undersökningen är personer från den svenska allmänheten 18 - 79 år som är i parrelation (gift/partnerskap/sammanboende). Totalt har 1 022 intervjuer genomförts.

FRÅGA: Skulle svårigheten att hitta lämplig ny bostad kunna få dig att stanna i ett förhållande du helst skulle vilja avsluta?

SCB:s rapport:

https://www.scb.se/contentassets/b5895a1274624766ae43eb14d3097854/be0701_2013a01_br_be51br1401.pdf

För ytterligare information kontakta:
Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar. Tel. 076-109 27 30
Länsförsäkringars pressjour, Tel. 08 – 588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden