Ökad oro för sjukskrivning bland företagare

I spåren av Coronapandemin och en oviss framtid är det fler företagare nu är tidigare som oroar sig för sjukskrivningar. En ny undersökning gjord av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar visar att så mycket som tredjedel av landets företagare oroar sig för att medarbetare ska sjukskriva sig.

– Andelen som oroar sig har ökat med nio procentenheter sedan 2017.  För de allra minsta företagen är det extra kännbart om en kollega är sjukfrånvarande. Det är svårt att hålla igång verksamheten och medför höga kostnader för arbetsgivaren, säger Kennet Andersson, försäkringsrådgivare för företagare på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad. 

Var femte företag uppger att de måste dra ned på verksamheten om företaget drabbas av långtidssjukskrivning och fyra av tio saknar kunskap om vilket rehabiliteringsansvar de har för sina anställda.

– Det är generellt sett dyrare med många korttidssjukskrivna men värre för verksamheten om någon är borta en längre tid. Utöver kostnaden som sjukfrånvaron medför, kan risken att tvingas dra ned på verksamheten och känslan av att sakna kompetens att hantera medarbetares ohälsa ytterligare öka oron hos många företagare, säger Kennet Andersson.

Den 1 juli 2018 skärptes reglerna för arbetsgivarnas rehabiliteringsansvar. Det innebär att arbetsgivaren måste ta fram en arbetsanpassnings- och rehabiliteringsplan senast på den 30:e sjukskrivningsdagen om sjukskrivningsperioden bedöms bli 60 dagar eller längre.

– Egenföretagare eller företag med få anställda kan ha svårt att tackla en sjukskrivning som varar i mer än 14 dagar. Att lägga över uppgifter på andra anställda kan orsaka ökad stress, medan att ta in vikarie eller konsult kan kosta för mycket. Därför är det viktigt att arbeta proaktivt med arbetsmiljön och att förebygga ohälsa och eventuell sjukskrivning i den mån det går, säger Kennet Andersson.

Tips och råd för att undvika höga kostnader för sjukfrånvaro:

 1. Jobba förebyggande med psykisk och fysisk hälsa
  Det är inget nytt att vi mår betydligt bättre om vi är fysiskt aktiva och här kan man peppa varandra, och minst lika viktigt är psykisk hälsa för att kunna prestera. Genom ett öppet samtalsklimat på arbetsplatsen kan man dryfta tankar och funderingar, även de som inte rör jobbet.

 2. Var uppmärksam på tidiga tecken på ohälsa
  Jobba med ett främjande ledarskap genom att ge tydliga mål och förväntningar, låta alla vara delaktiga och ge varandra uppmuntran. Erbjud samtalsstöd för de som önskar, det ingår i många sjukvårdsförsäkringar. Var uppmärksam på om du själv eller någon medarbetare har återkommande sjukfrånvaro eller visar tecken på till exempel irritation, bristande fokus eller att hen drar sig undan.

  Våga se, fråga och agera.

 3. Ta hjälp
  Om du eller någon medarbetare blir sjukskriven, dra er inte för att ta hjälp. Använd oberoende expertstöd som finns att tillgå och sätt upp en plan för att lösa problemen innan de blir för stora. Tidiga insatser gör stor skillnad och minskar risken för lång sjukskrivning. Arbetslivsinriktad rehabilitering är ofta framgångsrik och mer effektiv ju tidigare insatserna sätts in med fokus på att komma tillbaka i arbete.

Om undersökningen:
Undersökningen gjordes bland företagare med 1–10 anställda i Sverige under augusti och september 2020 av Novus på uppdrag Länsförsäkringar. Frågorna som ställdes: Hur orolig är du för att dina medarbetare ska sjukskriva sig inom de kommande 12 månaderna? Hur hanterar du långtidssjukskrivningar på din arbetsplats, alltså sjukskrivningar längre än 14 dagar? Har du tillräckligt med kunskap om vilket ansvar du som arbetsgivare har för dina anställda och/eller dig själv vid sjukdom?

För mer information, kontakta:
Kennet Andersson, försäkringsrådgivare Företag, Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, 0451-489 96.
Renée Carlsson, hållbarhets- och kommunikationschef, Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, 0733-18 29 96.

Dokument & länkar

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad är ett av 23 kundägda länsförsäkringsbolag. Vi erbjuder trygghet och möjligheter genom bank, försäkring och fastighetsförmedling i vårt verksamhetsområde i Nordöstra Skåne och på Österlen. Vi är idag drygt 100 anställda och finns nära dig när du behöver oss. Tillsammans skapar vi en långsiktigt hållbar trygghet och möjligheter för våra kunder, som också är våra ägare.

Se alla pressmeddelanden