Valberedning

 • Linda Flydén
  Tel: 073-624 97 44
  E-post:linda@flyden.se
  Född: 1984
  Sysselsättning: Affärsområdeschef Miljö & hållbarhet på Pontarius AB
  Mandattid i valberedningen: 2021-2024
 • Linda Svedensten
  E-post: svedensten@hotmail.com
  Telefon: 073-063 93 93
  Född: 1979
  Sysselsättning: Miljökommunikatör, Borås Energi och Miljö AB
  Mandattid i valberedningen: 2019-2022
 • Morgan Ernstsson
  E-post: morgan@onwest.se
  Telefon: 070-696 09 36
  Född: 1963
  Sysselsättning: Säkerhetstekniker, Onwest Säkerhetsteknik AB
  Mandattid i valberedningen: 2021-2024
 • Per-Anders Håkansson
  E-post: per-anders.hakansson@hsb.se
  Telefon: 070-780 33 39
  Född: 1965
  Sysselsättning: Chef nyproduktion, teknik och ombyggnad, HSB
  Mandattid i valberedningen: 2020-2023
 • Petra Arlebo
  E-post: petra@vagakommunikation.se
  Telefon: 070-735 25 68
  Född: 1965
  Sysselsättning: Verksamhetsledare, NyföretagarCentrum Väst
  Mandattid i valberedningen: 2020-2023
 • Ulla Lindorin
  E-post: ulla.vinnarkraft@gmail.com
  Telefon: 070-372 88 71
  Född: 1957
  Sysselsättning: Utbildningsledare, Vinnarkraft AB
  Mandattid i valberedningen: 2019-2022

Instruktion för valberedning