Frågor och svar om fullmäktige

Vi på Länsförsäkringar Bergslagen är ett företag som ägs av sina kunder. Det betyder att vi har ett fullmäktige högst upp i vår organisation. Där sitter cirka 60 kunder som är med och påverkar företagets framtid. Här hittar du svar på vanliga frågor om fullmäktige.

Vad gör fullmäktige?

Fullmäktige är Länsförsäkringar Bergslagens högsta beslutande organ och utser bolagets styrelse. Andra uppgifter är att ge styrelse och vd ansvarsfrihet, fastställa balansräkningen samt val av revisorer och valberedning.

Varför har ni ett fullmäktige?

Länsförsäkringar Bergslagen är ett ömsesidigt bolag vilket betyder att våra kunder också är våra ägare. Vi är med andra ord ett kundägt bolag där kunderna representeras av utvalda kunder i det högsta beslutande organet: Fullmäktige. På så vis är våra kunder med och påverkar bolagets framtid och utveckling.

Vilka sitter i fullmäktige?

I fullmäktige sitter cirka 60 kunder som alla bor i någon av de 23 kommuner som ingår i Länsförsäkringar Bergslagens verksamhetsområde. En fullmäktigerepresentant kan med andra ord vara du själv eller din granne. Gemensamt är att alla representanter är kunder i bolaget och som valts till fullmäktige för att de är lyhörda för andra kunders intressen och behov, och framför dessa till bolagets ledning.

Vem passar för uppdraget att vara ledamot i fullmäktige?

För att sitta med i vårt fullmäktige krävs att du har ett engagemang för företagets verksamhet och som ledamot ska du känna ansvar för din roll som representant inför övriga delägare.

Hur ofta träffas fullmäktige?

Kunderna som är med i fullmäktige deltar på cirka tre möten per år.

Får ledamöterna ersättning för att de är med i fullmäktige?

Ledamöterna i fullmäktige får ett arvode som just nu är 3 000 kronor per möte.

Varför har ni val till fullmäktige?

Det är i vårt val som du som kund och delägare kan engagera dig och påverka bolagets framtid. Under valet har du direkt inflytande över verksamheten genom att välja vilka lokala representanter som ska sitta med i vårt fullmäktige. Representanterna i fullmäktige väljs för en treårsperiod.

Hur ofta är det val?

Valen sker i olika distrikt vid olika år:

  • 2019 – Köping (inkluderar kommunerna: Surahammar, Hallstahammar, Kungsör och Arboga)
  • 2019 – Hallsberg (inkluderar kommunerna: Lekeberg, Kumla, Askersund och Laxå)
  • 2020 – Västerås och Örebro
  • 2021 – Lindesberg (inkluderar kommunerna: Ljusnarsberg, Hällefors, Nora, Karlskoga och Degerfors)
  • 2021 – Sala (inkluderar kommunerna: Skinnskatteberg, Fagersta, Norberg och Heby)

Hur går valet till?

Inför valet i respektive distrikt tar valberedningen fram förslag på ledamöter, det vill säga kunder som vill engagera sig. Därefter får alla våra sakförsäkringskunder i distriktet en inbjudan till att göra sitt val digitalt eller via post. Då får de ta ställning till valberedningens förslag.

Vem kan rösta i fullmäktigevalet?

Du som har en sak- eller motorförsäkring i Länsförsäkringar Bergslagen är också delägare. Det år som det är val i ditt distrikt har du som delägare möjlighet att rösta i fullmäktigevalet. Röstberättigad är fysisk och juridisk person som den 15 augusti är delägare i bolaget. 

Har du fler frågor?

Om du har frågor om fullmäktige är du välkommen att mejla till fullmaktige@lfbergslagen.se