Premiepension

En del av den allmänna pensionen

Hur stor blir din pension?

Det är bra att fundera på hur du vill att din pension ska bli så tidigt som möjligt. Med hjälp av Pensionsprognosen kan du få en bild av hur mycket du behöver spara för att nå din önskade pension.

Samla ditt pensionssparande

Du kan enkelt flytta ditt pensionssparande till oss för att få en bättre överblick och möjlighet till andra förmåner. Vi hjälper dig förstås med flytten.

Att göra fondval

Har du långt kvar till pension är aktiefonder ett alternativ för att få en större avkastning, och när du närmar dig pensionen kan det vara bra att minska riskerna för ditt sparande.

Dina fondval kan ha en stor påverkan på ditt pensionssparande, därför hjälper vi dig att hitta rätt placeringar.

Våra fonder för premiepension

Läs mer om hållbart pensionssparande

Hur fungerar premiepensionen?

Den allmänna pensionen består av två delar, inkomstpension och premiepension. Varje år sätts 2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst  av till premiepensionen.

Du väljer själv om du vill placera pengarna i fonder. Gör du inget val läggs dina pengar i AP7 Såfa.


Så här gör du ditt fondval

1. Välj fonder

Välj dina fonder på fondtorget. Ett tips är att kika på historisk värdeutveckling, risknivå och fondavgift.

Fondtorget

2. Skriv ner nummer

Skriv ner fondnumret för de fonder du vill ha i din portfölj. Du kan välja och byta upp till fem fonder för din premiepension när du vill utan kostnad. 

3. Registrera

Logga in på Mina sidor på Pensionsmyndigheten för att registrera dina val. 

Pensionsmyndigheten

Föra över premiepensionen till någon annan

Makar och registrerade partners kan överföra premiepensionen till varandra. Det kan vara bra om exempelvis den ena partnern arbetar deltid. Ansökan ska vara inne hos Pensionsmyndigheten senast sista januari för det år som överföringen ska börja gälla.

Blanketten finns att hämta på deras hemsida. Du kan enbart föra över kommande pensionsrätter och det går inte att få tillbaka redan överförd premiepension.

Efterlevandeskydd för premiepensionen

Du kan välja att din premiepension ska fortsätta att betalas ut till din make om du skulle avlida. Det gäller även till sambo som du har eller har haft barn med och registrerad partner eller sambo som du tidigare varit gift med och flyttat ihop med igen.

Du kan begära efterlevandeskydd samtidigt som du ansöker om att din premiepension ska börja betalas ut. Om du inte har efterlevandeskydd går sparkapitalet till andra premiepensionssparare.


Tips för högre premiepension

  • Se över placeringen minst en gång per år.
  • Byt fonder om du inte är nöjd.
  • Fördela pengarna över olika tillgångar och geografiska områden för att minska risken.
  • Välj till största del aktiefonder om du har många år kvar till pensionen.
  • Flytta över kapitalet stegvis från aktiemarknaden till räntefonder några år innan utbetalningarna ska börja för att minska risken för nedgång.