Ta hjälp av vårt återvinningsavtal

Vårt återvinningsavtal är ett smidigt sätt för dig som lantbrukare att få hjälp med att bli av med skrot och miljöfarligt avfall. Förutom att du gör miljön en tjänst, får du marknadsmässigt betalt för skrotet.  

Sedan många år har Länsförsäkringar Blekinge varit med och arbetat för en renare landsbygd. Vi har tömt Blekinge på åtskilliga ton bekämpningsmedel, spillolja, oljefilter, färgavfall, lysrör och skrot i form av gamla maskiner och maskindelar som blivit kvar på gårdar runt om i länet.

Delad kostnad för miljöfarligt avfall

Återvinningstjänsten innebär att du bara betalar 20 % av kostnaden för destruktion och återvinning av miljöfarligt avfall. Länsförsäkringar Blekinge står för resterande 80 %, upp till 10 000 kronor.

Skrot är en handelsvara

Idag är skrot en efterfrågad handelsvara med högt värde. Med vårt återvinningsavtal får du betalt till marknadspriset vid leverenstidpunkten för det skrot du lämnar. Om du har mycket skrot med liten andel miljöfarligt avfall kan det bli en ren vinstaffär för dig.

Inget pappersjobb för dig

Hantering av miljöfarligt avfall kräver en noggrann dokumentation. Det är inget du behöver göra eftersom det ingår i tjänsten. Därmed sparar du tid och arbete samtidigt som du vet att hela hanteringen sker på ett tryggt sätt enligt gällande regelverk.

Så här anmäler du dig:

Hämtning av skrot och miljöfarligt avfall sker en gång om året. Du som är lantbrukskund hos Länsförsäkringar Blekinge anmäler hämtning genom att fylla i anmälningsblanketten som du får hemskickad via brev.
Skicka ansökan till:

 

 

 

Vad gäller under 2021?

Hämtning kommer att göras under veckorna 36-39. Sista anmälningsdag för hämtning är den 31 juli. Vi skickar ut mer information till dig som kund senast under månadsskiftet maj/juni.

Har du frågor kring beställning, hämtning, kostnader eller andra funderingar?

Kontakta JRAB på telefon 036-36 21 85, måndag-fredag klockan 08-16.