Om återbäring

Återbäring innebär att du som är försäkringskund får tillbaka en del av försäkringspremien. Kriterierna för återbäring är att företaget går med vinst och bedömer det som skäligt och utan ekonomisk risk att betala tillbaka pengarna. Grunden i återbäringen är alltså en mycket god och långsiktigt stark ekonomi.

Kunderna äger

Omsorgen om kundernas pengar och trygghet är Länsförsäkringars enda uppdrag, eftersom kunderna också är ägare av sitt lokala länsförsäkringsbolag. Det kundägda tillsammans med den lokala förankringen är Länsförsäkringars bärande principer, som lägger grunden för synen på kundrelationen. Tradition och värderingar grundar sig i att alltid se till vad som är bäst för kunderna, med utgångspunkt i kundernas vardag. Att vara kundägda och lokala skapar grund för att vara nära, ge bästa service och arbeta långsiktigt.

Följ med oss ut i somriga Blekinge


Återbäring till blekingeborna

De år som det går extra bra för vårt bolag delar vi ut återbäring.

2017 var ett sådant år! Under 2018 firade vi bolagets 175-årsdag och är extra glada att vi kunde ge tillbaka bolagets största återbäring, 90 miljoner kronor.

Under våren och hösten samlades det in kontouppgifter för att vi på enkelt sätt skulle kunna sätta in återbäringen direkt på kundens konto. De som inte hade möjlighet att logga in och ange sina kontouppgifter fick återbäringen via avi straxt efter julhelgen.

Under 2019 delar vi inte ut återbäring men vi hoppas kunna göra det snart igen så tänk på att logga in och ändra dina kontakt- och kontouppgifter om de ändras.

Tack till er blekingebor som ställt upp i kampanjen

Ett extra tack vill vi ge till våra modeller som alla är från Blekinge.

Sanna och Sanna, Johan o Vilja, Svenne och fotbollsspelarna i MAIF.

Tack!

 


Länsförsäkringar Blekinge