Hållbara Blekinge

2017 introducerade vi priset "Hållbara Blekinge". Priset syftar till att lyfta fram företag, organisationer eller personer som på något sätt agerar hållbart och engagerat i sin gärning och gör något bra för Blekinge.

Allmänheten nominerar sina favoriter på guldeken.com och därefter görs ett juryarbete lett av vår styrelseordförande för Länsförsäkringar Blekinge samt representanter från hela länet.

– Det brukar alltid vara tre bra nomineringar, säger Jens Listerö, vd för Länsförsäkringar Blekinge. Jag tycker det visar en imponerande bredd på den typ av hållbara insatser som görs i Blekinge, från det lilla lokala perspektivet till det globala.

Vinnare av priset, "Hållbara Blekinge" - 2019
 vinnare_hblekinge_2019_555x300.jpg

Tredje upplagan av Hållbara Blekinge har fått en vinnare. Vi säger grattis till Blekinge Tekniska Högskola och Magisterprogrammet för Strategiskt ledarskap för hållbarhet.

I år firade programmet 15 år och fler än 700 studenter från 86 länder har nu genomgått utbildningen.

– Det är en utbildning som är bra för samhället i stort och även för Blekinge, säger Göran Broman. Studenterna är stolta över sin utbildning och
berättar för andra om den och Blekinge ute i världen.

Magisterprogrammet i strategiskt ledarskap för hållbarhet

Framtidens utmaningar handlar inte om energi, mat eller fattigdom – det handlar om att få fram ledare som kan stödja en hållbar samhällsutveckling. Det är syftet med Magisterprogrammet i strategiskt ledarskap för hållbarhet på Blekinge Tekniska Högskola. Utbildningen kretsar kring två integrerade teman; strategisk hållbar utveckling, samt ledarskap i komplexitet. Studenterna lär sig förstå vår värld bättre, att samarbeta strategiskt över gränserna och förändra sättet vi agerar och planerar för att åstadkomma en hållbar morgondag.

Övriga nominerade 2019

Eriksberg Vilt & Natur

Konferens- och safariparken Eriksberg Vilt och Natur har ett av norra Europas största vilthägn där djuren lever på sina egna villkor. Parken utgör en genbank för olika arter och har en viktig funktion som forsknings- och referensområde. Eriksberg hyser också 16 av Sveriges 19 fladdermusarter och har skyddade vikar som blir lek- och uppväxtplatser för fiskar. Konferensanläggningen är i stor grad självförsörjande med viltkött från den egna gården och hanterar hela processen från skog till tallrik. Man använder 100 procent förnybar energi och har redan nått Sveriges miljömål att halvera energiförbrukningen till 2030.

Bärta

Om klimatmålen ska nås behöver fler byta kött mot växtbaserat protein. Swedish Temptations i Karlshamn, med Pia Qvarnström i spetsen, tillverkar veganska och ekologiska matprodukter under namnet Bärta. Utgångspunkten varit att skapa klimatsmart mat som kan räcka till alla människor på jorden i dag – såväl som om tusen år. Av baljväxterna har svenska ärtor lägst klimatutsläpp – mer än 100 gånger lägre än för nötkött. Ärtodling har även en förmåga att binda kväve ner i marken vilket leder till bättre jordkvalitet och minskad gödsling.

 

Vinnare 2018:

Micke Gunnarsson - Vinnare

Inspiratör och författare. 

Motivering: Med sitt normbrytande och kreativa sätt kombinerar årets vinnare en stark framtidstro med digital utveckling och inspiration. Via barnens och ungdomarnas perspektiv presenteras inspirerande och lekfulla tankar som värnar om den hållbara människan.

Övriga nominerade 2018;

  • Schvung 
  • Ekolyx

 

 

Vinnare 2017:

Coop Forum Karlshamn

Bedriver ett omfattande miljöarbete i anslutning till sin butik. Exempelvis sortering i många fraktioner, utbyggnad av laddstolpar för elbilar, solceller, biogasproduktion, med mera.

vinnare_2017_coop.jpg

Övriga nominerade;

  • Blekinge Tekniska Högskola, Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet
  • Annika Johansson