Gravidförsäkring

En trygghet för dig och barnet under graviditeten och förlossningen.

Teckna tidigt i graviditeten
Extra skydd med Gravidförsäkring PLUS
Gravidförsäkring PLUS skyddar det annars oförsäkrade barnet

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Jämförelse Gravidförsäkring Jämförelse
Bas Bas
Plus Plus

Ett engångsbelopp betalas ut om barnet får en bestående nedsättning av sin funktionsförmåga efter en olycksfallskada.

Ersättningen beräknas i procent av 500 000 kronor och bestäms av hur nedsatt funktionsförmågan är. Om nedsättningen är 50 procent eller högre beräknas ersättningen på 1 000 000 kronor.

Ett engångsbelopp betalas ut om den gravida eller den andra föräldern får en bestående nedsättning av sin funktionsförmåga efter en olycksfallsskada.

Ersättningen beräknas i procent av 500 000 kronor och bestäms av hur nedsatt funktionsförmågan är.

Vid dödsfall, oavsett dödsorsak, betalar vi ut ett engångsbelopp.

Engångsbeloppet i Bas är 10 000 kronor och i Plus 20 000 kronor. Har du en Plus-försäkring blir ersättningen totalt 30 000 kronor.

Vid dödsfall, oavsett dödsorsak, betalar vi ut ett engångsbelopp.

Engångsbeloppet i Bas är 10 000 kronor och i Plus 20 000 kronor. Har du en Plus-försäkring blir ersättningen totalt 30 000 kronor.

Om den gravida eller den andra föräldern drabbas av en krisreaktion kan vi ge ersättning för kristerapi upp till tio behandlingstillfällen inom ett år från skadehändelsen.

Ersättning lämnas om krisreaktionen orsakas av:

 • en nära anhörigs död
 • den gravida eller den andra föräldern drabbas av livshotande sjukdom
 • barnet föds med eller drabbas av allvarlig sjukdom, missbilning eller annan allvarlig skada.

Högsta ersättning är 10 000 kronor per försäkrad.

Ett engångsbelopp betalas ut om barnet får en bestående nedsättning av sin funktionsförmåga efter en sjukdom.

Ersättningen beräknas i procent av 500 000 kronor och bestäms av hur nedsatt funktionsförmågan är. Om nedsättningen är 50 procent eller högre beräknas ersättningen på 1 000 000 kronor.

Vi lämnar ersättning för ärr, hudförändring samt hårbortfall som bedöms vara kvarstående för framtiden. Ersättning lämnas tidigast ett år efter avslutad behandling och beräknas enligt ärrtabell i villkoret. Skadan ska ha varit så allvarlig att sårskadan krävt behandling av en legitimerad och opartisk läkare eller sjuksköterska.

Om barnet drabbas av en diagnos som till exempel klumpfot, dövhet, allvarlig hjärtfel (som kräver operation före sex månader åldern), och down syndrom betalas 50 000 kronor ut direkt när diagnos har fastställts av läkare.

Alla diagnoser som omfattas finns i villkor.

Om den gravida blir inskriven på sjukhuset under minst tre dygn i följd för gravidkomplikation betalar vi ut 200 kronor per dygn från första dygnet och längst till och med förlossningen.

Ersättning lämnas med 3 000 kronor per komplikation om den gravida drabbas av:

 • akut kejsarsnitt
 • havandeskapsförgiftning
 • blodförlust minst 2 liter
 • svåra bristningar grad 3-4

Om barnet blir inskrivet på sjukhuset under minst tre dygn i följd betalar vi ut 200 kronor per dygn från första dygnet under högst 180 dagar.

Ditt barns sjukdom eller olycksfallsskada kan medföra långvarig vård och extra tillsyn. Om du som vårdnadshavare beviljas omvårdnadsbidrag eller ersättning för allvarligt sjukt barn från Försäkringskassan till minst en fjärdedel, kan försäkringen ge ett kostnadsbidrag.

Kostnadsbidraget betalas ut per månad och ger upp 48 000 kronor per år. Ersättning kan lämnas i längst tre år och längst till dess barnet fyllt fyra år.

Ersättning lämnas för läkarbesök, resor och mediciner. Vid olycksfallsskada ersätter vi dessa kostnader i högst fem år. Vid sjukdom ersätter vid dessa kostnader i högst ett år med undantag för de första 30 dagarna.

Vid olycksfallsskada som krävt läkar- eller tandläkarbehandling kan du få ersättning för kostnader för förstörda kläder, glasögon, hjälm, hörapparat och andra handikapphjälpmedel.

Högsta ersättning är 10 000 kronor.

Vid olycksfallsskada lämnas ersättning för tandskada som kräver tandläkarbehandling upp till fem år från olyckstillfället. I det fall slutbehandlingen måste skjutas upp tills barnet blir äldre, gör vi ett undantag från femårsregeln och lämnar ersättning för senare behandling.

Försäkra dig under graviditeten och förlossningen

Vi erbjuder en gravidförsäkring som är gratis som heter Bas och en med utökat skydd som heter Plus.

Gravidförsäkring Bas

Du kan teckna försäkringen under hela graviditeten. Försäkringen börjar tidigast gälla från och med graviditetsvecka 22 och gäller till barnets sexmånaders dag. Graviditetsförsäkringen Bas ger skydd vid dödsfall och olycksfallsskador på barnet samt föräldrarna och kostar ingenting.

Gravid försäkring Plus, extra trygghet

Utöver skyddet i Bas-försäkringen ger Gravidförsäkring Plus ett skydd även vid sjukdom och förlossningsskador på barnet. För den gravida finns här ett visst skydd för graviditets- och förlossningskomplikationer.

Om du vill skydda det annars oförsäkrade barnet behöver du köpa Gravidförsäkringen Plus. Tänk på att göra det och betala premien så tidigt som möjligt under graviditeten och före förlossningen. Gravidförsäkring Plus börjar gälla dagen efter att försäkringen är betald men tidigast i graviditetsvecka 22 och gäller till barnets sexmånaders dag. Barnet kan få ersättning för vissa diagnoser som upptäckts före vecka 22 exempelvis vid ultraljudsundersökning om försäkringen är betald dagen innan upptäckten.

Teckna gravidförsäkring Bas eller Plus

Dags att packa BB-väskan

Att packa BB-väskan är både spännande och klurigt, framförallt om det är första gången. Här får du tips på vad som kan vara bra att packa med till förlossningen och BB.

Tips för BB-väskan

Om du funderar på hemförlossning

Ann Petrén har jobbat som barnmorska i 37 år och har erfarenhet av både hemförlossningar och förlossningar på sjukhus. Här berättar hon mer om hemförlossningar.

Läs artikeln om hemförlossning

Exempel på ersättning om du har Gravidförsäkring Plus

Förhoppningsvis går allt bra och du behöver inte begära ersättning från din gravidförsäkring, men för att du ska få en bild av hur ersättningen kan beräknas har vi gjort exempel.

Se exempel på ersättning

Barnförsäkring – när barnet är fött

För att få bästa möjliga skydd för ditt barn är det viktigt att du ansöker om en barnförsäkring direkt när barnet är fött. Om du under graviditeten tecknat Gravidförsäkring Plus, får du rabatt på barnförsäkringen.

Läs mer om barnförsäkringen 

Frågor och svar om gravidförsäkringen

 • En försäkring gäller bara för skador och sjukdomar som inträffat när försäkringen är gällande.

  Blir ditt barn svårt sjuk eller skadat innan du köpt en barnförsäkring kommer skadan eller sjukdomen inte att ersättas från just den försäkringen. En barnförsäkring är i alla delar ett bättre skydd än gravidförsäkringen.


  Hjälpte det här svaret dig? 23 av 39 har fått hjälp av svaret
 • Gravidförsäkringen Bas, som är gratis, ger bara ersättning vid dödsfall eller olycksfall.

  Önskar du ett skydd för dig själv och barnet, som är kopplat till graviditet och förlossning, måste du köpa vår gravidförsäkring Plus.


  Hjälpte det här svaret dig? 48 av 64 har fått hjälp av svaret
 • Nej, en skada som uppkommer genom en medicinsk behandling eller undersökning är inte ett olycksfall i försäkringssammanhang.


  Hjälpte det här svaret dig? 11 av 58 har fått hjälp av svaret
 • Ett missförstånd är att den ger en bättre ersättning till den gravida. För den gravida är gravidförsäkringen främst en olycksfallsförsäkring som även kan ge viss ersättning vid graviditets- och förlossningskomplikationer.

  Många tror också att en gravidförsäkring ger ett fullgott skydd för barnet under de första sex månaderna - men så är det inte.


  Hjälpte det här svaret dig? 20 av 32 har fått hjälp av svaret