Dalarnas har hållit bolagsstämma

Vi har idag hållit bolagsstämma i kundägda Dalarnas Försäkringsbolag. Med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer blev det i år en bolagsstämma via poströstning.

Anders Grånäs, vd Dalarnas Försäkringsbolag

Vi ser tillbaka på ett speciellt år präglat av en pandemi, men året har också haft ljuspunkter och skapat nya arbetssätt i organisationen. Vi har bland annat delat ut återbäring till våra försäkringskunder, bidragit med extra stöd till föreningslivet och ställt om till att möta våra kunder mer digitalt med en bibehållen känsla av närhet – något vi vet är en viktig faktor för våra kunder och oss på Dalarnas.

- Det går inte att se förbi pandemin när jag summerar 2020. Den har verkligen förändrat våra förutsättningar och vi har trots det kunnat upprätthålla en stabil verksamhet genom att anpassa vårt arbetssätt. Vi kan också konstatera att våra tjänster behövs i både goda och svårare tider. Men framför allt tänker jag på alla de företag och individer som drabbats särskilt hårt av pandemin, många har haft det oerhört tufft och har så fortfarande, säger vd Anders Grånäs.

Se alla nyheter