Ansvarsförsäkring

I alla våra branschförsäkringar ingår en ansvarsförsäkring som skyddar om ditt företag – du, dina medarbetare och dina tjänster eller produkter skulle orsaka skada eller ekonomisk förlust för en kund. Det kan både vara om du levererar en tjänst eller arbetar med tillverkning.

Ansvarsförsäkring ingår i företagsförsäkringen

I alla våra branschförsäkringar ingår en ansvarsförsäkring. Det är viktigt för att du ska känna dig trygg om du skulle råka ha sönder något hos en kund eller om dina produkter eller verksamheten skulle orsaka skada. 

Med en ansvarsförsäkring får du hjälp i skadeståndsärenden. Vi:

  • utreder om det finns skäl för skadeståndskraven
  • förhandlar med den som kräver skadeståndet
  • representerar dig vid en rättegång
  • betalar ut ersättning till dig för eventuella rättegångskostnader och för skadestånd. 

Om du jobbar med att ge råd till dina kunder har du möjlighet att välja till en konsultansvarsförsäkring. 

Mer om våra branschförsäkringar

Ansvarsskydd i hemförsäkring

Är du privatperson? I hemförsäkringen ingår ansvarsskydd som gäller om någon skulle kräva dig på skadestånd.