Ansvarsförsäkring

I alla våra företagsförsäkringar ingår en ansvarsförsäkring som ger dig skydd om du blir skadeståndsskyldig. Vi hjälper dig om ditt företag orsakar skada eller ekonomisk förlust för en kund. Det kan både vara om du levererar en tjänst eller arbetar med tillverkning.

Ansvarsförsäkring för företag

En ansvarsförsäkring är en försäkring som gäller om ditt företag skulle bli skadeståndsskyldigt. Förutom att du får betalt för rättegångskostnader, får du hjälp inför och under rättegången.

Ansvarsförsäkring ingår i företagsförsäkringen

I alla våra branschförsäkringar ingår en ansvarsförsäkring. Det är viktigt för att du ska känna dig trygg om du råkar ha sönder något hos en kund eller om dina produkter eller tjänster skulle orsaka skada. 

Med en ansvarsförsäkring får du hjälp i skadeståndsärenden. Vi:

  • utreder om det finns skäl för skadeståndskraven
  • förhandlar med den som kräver skadeståndet
  • representerar dig vid en rättegång
  • betalar ut ersättning till dig för eventuella rättegångskostnader och för skadestånd. 

Om du jobbar med att ge råd till dina kunder har du möjlighet att välja till en konsultansvarsförsäkring. 

Läs mer och teckna företagsförsäkring

Ansvarsskydd i hemförsäkring

Är du privatperson? I hemförsäkringen ingår ansvarsskydd som gäller om någon skulle kräva dig på skadestånd.