Försäkring för kommuner och regioner

Försäkring för offentlig sektor

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Försäkring för kommuner och regioner

Vi har stor erfarenhet av försäkring av kommuner och regioner och är sedan länge ledande inom området för försäkring för den offentliga sektorn.

Den kompetens vi har, tillsammans med vår lokala förankring, starka ekonomiska ställning och närhet till kunderna, utgör grunden för ett förtroendefullt och lönsamt samarbete.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan optimera din kommuns eller din regions försäkringslösningar.