Du driver företag, vi håller dig trygg

Så länge företaget går bra och jobbet flyter på är försäkring kanske inget du tänker på. Men vad händer om du gör ett misstag som orsakar ekonomisk skada för en kund? Med en tjänsteföretagsförsäkring hjälper vi dig när något går snett och du kan fokusera på det du är bäst på.

Ansvarsförsäkring ingår

Ansvarsförsäkring - om du orsakar skador hos en kund

Att arbeta som konsult innebär ett stort ansvar gentemot sina kunder. Om du skulle råka ha sönder något eller orsaka ekonomisk skada hos en kund, kan du bli skadeståndsskyldig. Det kan innebära att du behöver betala höga belopp som kan vara svåra att betala för en småföretagare.

Vi hjälper dig i skadeståndsärenden

 • Vi utreder om det finns skäl för skadeståndskraven
 • Vi förhandlar med den som kräver skadeståndet
 • Vi representerar dig vid en rättegång
 • Vi betalar ut ersättning till dig för eventuella rättegångskostnader och för skadestånd

Försäkringen gäller även

 1. Om du hamnar i en tvist med en kund

  Genom rättsskyddet kan du få ersättning för dina kostnader att anlita ett ombud om du hamnar i tvist med en kund.

 1. Om något värdefullt går sönder eller stjäls

  Med försäkringen kan du få ersättning om du till exempel råkar skada lokalen du hyr, om din datorutrustning blir stulen eller om du tappar din mobil så att den går sönder.

 1. Vid avbrott i verksamheten

  Om ditt företag drabbas av en ersättningsbar egendomsskada som leder till ett avbrott i verksamheten kan du få ersättning för den ekonomiska förlust företaget gör.

Sveriges mest nöjda kunder – försäkring företag 2020 

Vi har Sveriges mest nöjda företagskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) 2020. Anledningen till de goda betygen tror vi är vårt arbete med att förstå vad våra kunder behöver. Men bra kan alltid bli bättre och vi siktar på ännu nöjdare kunder vid nästa SKI-mätning.