Vad innebär en företagsförsäkring?

Med en företagsförsäkring kan du känna dig trygg om du skulle spilla kaffe på din sprillans nya dator, om du råkar orsaka skada för en viktig kund eller förlorar intäkter på grund av strulig teknik. Du får också hjälp om du blir skadeståndsskyldig.

Vilket skydd behöver mitt företag?

"Behöver jag som egenföretagare en separat försäkring för företaget eller räcker det med hemförsäkringen som jag redan har?" Det är en högst relevant fråga som många konsulter och småföretagare ställer sig som har sitt kontor eller arbetsplats hemma. 

Det korta svaret är att din hemförsäkring inte täcker dyra arbetsredskap eller dator som tillhör företaget. Och skulle du göra ett misstag och riskera att hamna i en rättstvist, kan det bli mycket kostsamt för dig om du inte har rätt typ av försäkring.

När du är egenföretagare är det mycket av det där andra, utöver din verksamhet, som du behöver ordna med. Här får du lite hjälp på traven att sätta dig in i hur en företagsförsäkring fungerar.

Hemförsäkringen gäller inte för företaget

För att din jobbmobil, jobbdator och andra prylar och arbetsredskap som tillhör företaget ska vara skyddade behöver du en företagsförsäkring. Om du sitter hemma och jobbar, som många egenföretagare gör, och råkar spilla kaffe över datorn som du har köpt genom företaget, behöver du ersätta datorn själv om du inte har någon företagsförsäkring. Du får alltså ingen ersättning från hemförsäkringen om dina saker tillhör företaget.

Ansvarsskyddet i hemförsäkringen

I din hemförsäkring ingår ansvarsskydd som gäller om någon skulle kräva dig på skadestånd. Det ansvarsskydd som ingår i hemförsäkringen täcker endast situationer som har att göra med dig som privatperson, inte händelser som gäller ditt företag.

Om du och din kund inte är överens 

I företagsförsäkringen ingår en ansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkringen är viktig för att du som småföretagare ska känna dig trygg om du skulle råka ha sönder något hos din kund eller om dina råd eller tjänster visar sig bli helt fel och orsakar ekonomisk förlust för kunden.

Ta som exempel att du utvecklar en kunds hemsida, det går inte alls som tänkt och kunden kräver dig på skadestånd. Det kan innebära att du behöver betala höga belopp som kan vara svåra att betala för en småföretagare.

Med en ansvarsförsäkring får du alltså hjälp i skadeståndsärenden. Förutom att du får betalt för eventuella rättegångskostnader, får du först hjälp att utreda och förhandla med kunden som du är oense med.

När du inte kan jobba

Om din dator eller andra arbetsredskap skulle gå sönder eller bli stulna och du missar värdefull arbetstid, har du ett ekonomiskt skydd genom en företagsförsäkring. Detsamma gäller vid andra oförutsägbara avbrott som påverkar verksamheten, exempelvis en brand.

Företagsförsäkring med låg självrisk

Vi anpassar våra företagsförsäkringar efter branschers unika villkor. Vår försäkring för konsulter och tjänsteföretag har dessutom en av marknadens lägsta självrisker.

Läs mer om företagsförsäkring och se pris direkt