Bussförsäkring

Ett bra skydd för dig och din bussverksamhet

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om bussförsäkring

Skydda dig själv, din buss och dina medtrafikanter

Vår bussförsäkring finns i tre olika nivåer: trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Alla bussar ska enligt svensk lag vara trafikförsäkrade. En trafikförsäkring ersätter personskador och skador på andras egendom.

I vår halvförsäkring ingår till exempel skydd för brand, stenskott, stöld av bussen och inbrott, bärgning och bogsering. I halvförsäkringen ingår också rättskydd om du hamnar i en rättstvist.

Helförsäkringen ersätter utöver halvförsäkringen även skador på bussen vid en trafikolycka, även om felet är förarens. Avbrottsskyddet ger ersättning upp till 60 dagar om bussen får skador så du inte kan använda den.

För bussar i chartertrafik

Vår Tilläggsförsäkring BussMER betalar nödvändiga kostnader för dina passagerare, i form av kost och logi om bussen drabbats av en skada som gör det omöjligt att köra vidare.

Tänk på att...

Du måste försäkra bussen från och med samma dag du köper den. Den tidigare ägarens försäkring gäller inte.

Kontakta oss för offert

Vad ingår i försäkringen?

Fordonet

 Innehåll Självrisk Helförsäkring Halvförsäkring Trafikförsäkring
Trafik
Personskador och skador på andras egendom. 
10, 20, 40 eller 80 % av prisbasbeloppet Ja Ja Ja

Brand
Skador vid brand, åsknedslag eller explosion.

10 % av prisbasbeloppet Ja Ja  
Glas
Om du behöver laga eller byta ut en glasruta på grund av en spricka eller ett stenskott.
35 % av skadekostnaden, lägst 1 000 kr Ja Ja  
Stöld 
Om bussen blir stulen eller om du får inbrott i bussen. 
10 % av prisbasbeloppet Ja Ja  
Bärgning och räddning 
Om bussen får driftstopp till exempel vid punktering. 
10 % av prisbasbeloppet Ja Ja  
Rättsskydd
Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel en trafikskada.
20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr Ja Ja  

Kris 
Om du eller någon av dina anställda behöver träffa en psykolog efter till exempel en trafikolycka.

Ingen självrisk Ja Ja  

Vagnskada 
Skador på din buss vid en trafikolycka, även om felet är ditt. Du kan också få ersättning vid så kallad annan yttre olyckshändelse, till exempel vid dikeskörning, skadegörelse eller när bussen transporteras på båt.

20 eller 40 % av prisbasbeloppet Ja    

Avbrott 
Ersättning upp till 60 dagar om bussen får skador så du inte kan använda den. 

Karens 1 eller 5 dagar beroende på typ av skada  Ja    

Vad ingår i försäkringen för verksamheten?

Verksamheten

Detta ingår om du tecknar hel- eller halvförsäkring:

Innehåll Självrisk
Egendom på verksamhetsställe
Ersätter skada orsakad av brand, inbrott eller vatten på egendom.
20 % av prisbasbeloppet

Avbrott/extrakostnad
Ersätter förlorat täckningsbidrag eller kostnader för att hyra lokal vid exempelvis en brand.

20 % av prisbasbeloppet
Ansvar
Om du blir skadeståndsskyldig
10 eller 20 % av prisbasbeloppet beroende på typ av skada
Rättsskydd - verksamhet
Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel ett skattemål
20 % av prisbasbeloppet plus 20 % av kostnader därutöver

Rån
Ersätter skada eller förlust genom rån eller överfall på dig eller dina anställda.

3 % av prisbasbeloppet

Överfall
Om du eller någon av dina anställda blir skadade genom misshandel.

Ingen självrisk

Kris - verksamhet
Om du eller någon av dina anställda behöver träffa en psykolog efter till exempel ett rån.

Ingen självrisk

Förarskydd
Om du eller någon av dina anställda råkar ut för en olycka eller blir sjuka under en resa i tjänsten. 

 Ingen självrisk

Resgods
Ersätter skada eller förlust av förarens eller din egendom under resa i tjänsten.

20 % av prisbasbeloppet eller ingen självrisk alls beroende på vem egendomen tillhör.

Passagerares resgods
Ersättning om dina passagerares egendom skadas eller försvinner under färd.

Ingen självrisk

Transportöransvar
Om du blir ansvarig för skador på gods som du fraktar.

 

20 % av prisbasbeloppet

Tilläggsförsäkringar

Med vår tilläggsförsäkring BussMER kan du förbättra skyddet ytterligare. Försäkringen betalar för

  • Kostnad för ersättningsbuss.
  • Resekostnad för ersättare till förare som drabbas av olycksfall, plötslig sjukdom eller dödsfall.
  • Nödvändiga merkostnader för passagerare i form av kost och logi.

Villkor för bussförsäkring

Läs igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar försäkringen. Ladda gärna ner och spara.