Försäkring för lätt släp

Se till att släpet är försäkrat

Så behandlar vi personuppgifter

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Skydda din släpvagn

Med vår släpvagnsförsäkring för företag är släpvagnen skyddad både under färd och när den står parkerad. Halvförsäkringen skyddar släpvagnen för brand-, glas- och stöldskador. Halvförsäkringen ersätter även normala skador på släpvagnen och utrustning som till exempel reservhjulet.

Med en helförsäkring får du allt som ingår i en halvförsäkring plus skydd för vagnskador. Vagnskadeskyddet ger ersättning för skador på släpvagnen vid en trafikolycka, även om felet är ditt. Du får även ersättning för skador om du till exempel kör i diket eller när släpet transporteras på tåg eller båt.

Helförsäkringen täcker skador inuti hästtransporten
Vagnskadeskyddet i helförsäkringen ersätter även skador som hästar orsakat inne i släpet (om en säkerhetsbom är monterad).

Skyddar bilens försäkring?

Din släpvagn skyddas inte av bilens försäkring, förutom vissa händelser som bilens trafikförsäkring täcker.

Vad påverkar priset?

Varje släpvagnsägare som har sin försäkring hos oss ska ha ett så rättvist pris som möjligt. Därför tar vi hänsyn till följande faktorer:

  • Årsmodell och vikt
  • Typ av släp – tippsläp eller specialsläp

Tänk på att försäkra din släpvagn från dag ett

Du måste försäkra din släpvagn från och med samma dag du köper den. Den tidigare ägarens försäkring gäller inte.

Villkor för släpvagnsförsäkring

Läs igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar försäkringen. Ladda gärna ner och spara.