Försäkra företagets uthyrningsfordon

Flexibel lösning för dig som hyr ut fordon

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om uthyrningsförsäkring

Helförsäkring, halvförsäkring och trafikförsäkring

För dig som hyr ut personbil, lätt lastbil, husvagn eller husbil har vi en flexibel försäkringslösning där du själv kan välja skyddsnivå.

Du kan välja mellan den obligatoriska trafikförsäkringen eller skaffa ett mer heltäckande skydd med halv- eller helförsäkringen. 

En trafikförsäkring ersätter personskador och skador på andras egendom. Om du även vill att skador på ditt uthyrningsfordon ska täckas av försäkringen behöver du en halv- eller helförsäkring. I en halvförsäkring ingår till exempel skydd för brand-, glas-, och stöldskador. Helförsäkringen innehåller dessutom skydd för vagnskador – skador på ditt uthyrningsfordon vid en trafikolycka eller någon annan så kallad yttre olyckshändelse. 

Husvagnsuthyrning

För husvagn gäller att skador på annans egendom kan täckas av dragbilens obligatoriska trafikförsäkring, men för att du ska få ersättning för skador på husvagnen måste du ha en speciell försäkring just för den.

Vad ingår i uthyrningsförsäkring?

Personbil, lätt lastbil, husbil och husvagn

    Helförsäkring Halvförsäkring Trafikförsäkring
Trafik**
Personskador och skador på andras egendom. 
10, 20, 40 eller 80 % av prisbasbeloppet (du väljer självrisk)* Ja Ja Ja

Brand
Skador vid brand, åsknedslag eller explosion.

1 800 kr Ja Ja  
Glas
Om du behöver laga eller byta ut en glasruta på grund av en spricka eller ett stenskott.
35 % av skadekostnaden, lägst 1 000 kr Ja Ja  
Stöld
Om ditt fordon blir stulet eller om du får inbrott i fordonet. 
10 % av prisbasbeloppet Ja Ja  
Assistans och räddning***
Bärgning, räddning och bogsering om fordonet får driftstopp, till exempel vid punktering.
1 500 kr Ja Ja  

Rättsskydd
Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel en trafikolycka.

20 % av kostnaderna, lägst 1 000 kr Ja Ja  

Ansvar (gäller endast husbil och husvagn)
Om du krävs på skadestånd.

1 000 kr  Ja  Ja  

Maskinskada (gäller enbart personbil, lätt lastbil och husbil)
Fel på motor och elektronik, som trasig kamkedja eller fel på kyl- och värmesystem. Gäller för fordon som är högst åtta år gamla eller som har körts längst 12 000 mil.

3 000 kr upp till 6 000 mil, 5 000 kr upp till 12 000 mil  Ja  Ja  

Vagnskada
Skador på fordonet vid en trafikolycka även om felet är förarens. Du kan även få ersättning vid så kallad yttre olyckshändelser, till exempel vid dikesköring, skadegörelse eller när fordonet transporteras på båt. 

Personbil, lätt lastbil, husbil 3000 kr eller 5 000 kr (du väljer)*. Husvagn 1 800 kr.

Ja    

 *Om föraren är yngre än 24 år tillkommer en självrisk på 1 000 kronor
** För husvagn gäller dragbilens trafikförsäkring.
*** För husvagn gäller dragbilens assistans- och räddningsförsäkring (samt självrisk) om denna är försäkrad hos oss.

Villkor för uthyrningsfordonsförsäkring

Läs igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar försäkringen. Ladda gärna ner och spara.