Gårdsförsäkring

Gårdsförsäkring är till för dig som bedriver småskalig verksamhet inom jordbruk eller hästverksamhet och för dig som bedriver skogsbruk i egen skog.

Ett bra grundskydd
Sveriges nöjdaste försäkringskunder

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Vad ingår i försäkringen?

Innehåll Innehåll

Med egendomsskyddet får du ersättning för saker som tillhör gården, som gårdsbyggnader, utrustning och annan lösegendom.

Om du blir krävd på skadestånd utreder vi om det finns skäl för skadeståndskraven. Vi förhandlar med den som kräver skadeståndet och representerar dig vid en rättegång. Du har också möjlighet till ersättning för eventuella rättegångskostnader och för skadestånd.

Rättsskyddsförsäkringen ersätter ombudskostnader om ditt företag hamnar i en rättslig tvist i skatte- och civilmål som handlar om din verksamhet.

Genom krisförsäkringen får du ersättning för behandling hos psykolog efter en inträffad skada, till exempel en brand eller ett rån.

Om gårdsförsäkring

Gårdsförsäkringen passar dig som har jordbruk eller hästverksamhet i mycket liten skala i anslutning till ditt bostads- eller fritidshus. Du får skydd för de byggnader och verktyg som tillhör gårdens verksamhet.

Med gårdsförsäkringen får du ett bra grundläggande skydd. Om du vill utöka eller anpassa skyddet ytterligare, hjälper vi dig med det. Gårdsförsäkringen gäller inte för bostadshuset och ditt personliga lösöre. Till det behöver du en hemförsäkring, som du kan komplettera din gårdsförsäkring med.

Kontakta oss om du vill köpa gårdsförsäkring

Vad skyddar gårdsförsäkringen?

Gårdsbyggnader

Ekonomibyggnader och uthus inklusive den fasta utrustning och inredning som finns i dessa byggnader. Byggnaderna måste anges i försäkringsbrevet för att vara skyddade.

Gårdens markanläggningar

Anläggningar som inte tillhör någon byggnad, till exempel vägar, broar, brunnar, pumpar, stängsel och paddock.

Gårdens lösegendom

Delas in i gårdslösöre, annans gårdslösöre, ritningar, arkivalier, pengar och värdehandlingar i verksamheten. Gårdslösöre är de saker du har för att kunna bedriva din verksamhet på gården. Till exempel maskiner, vagnar, redskap, utrustning till dessa, gårdens lantbruksdjur, foder till djuren, gårdens växtodlingsprodukter och obärgad gröda.

Tilläggsförsäkringar

Försäkringen för din gård innehåller ett bra skydd men ibland kan du behöva anpassa skyddet ytterligare. Här hittar du våra tilläggsförsäkringar.