Basförsäkring

LRF Baslivförsäkring upphör den 31 december 2021

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om Basliv som ingår i ditt LRF-medlemskap

Försäkrad livet ut

För dig som tecknade medlemskap i LRF innan den 1 januari 2020 så ingår en baslivförsäkring i medlemskapet. Den börjar gälla efter fem års medlemskap, om du var under 70 år när du blev medlem.

Fakta om Basliv

  • Till och med utgången av den försäkringsperiod du fyller 65 år är försäkringsbeloppet 50 000 kronor och utbetalas till i första hand make, registrerad partner eller sambo och i andra hand till arvingar (barn, föräldrar eller syskon).
  • Från och med den försäkringsperiod du fyller 66 år är försäkringsbeloppet 10 000 kronor och betalas till dödsboet.
  • Du kan själv välja andra förmånstagare genom att anmäla det till oss.
  • Du kan inte ändra förmånstagare genom ett testamente.

Villkor för basförsäkring

Läs igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar försäkringen. Ladda gärna ner och spara.