Basförsäkring

Basliv – försäkringen som ingår i ditt LRF-medlemskap

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om Basliv som ingår i ditt LRF-medlemskap

Försäkrad livet ut

Basliv ingår utan extra kostnad i ditt LRF-medlemskap. Denna gäller utan hälsoprövning, dygnet runt, utöver andra försäkringar och så länge du är medlem i LRF. Livet ut om du vill. Det enda kravet är att du blivit medlem före 70 års ålder.

Fakta om Basliv

Du måste bli medlem i LRF före 70 års ålder för att Basliv ska gälla. 

  • Till och med utgången av den försäkringsperiod du fyller 65 år är försäkringsbeloppet 50 000 kronor och utbetalas till i första hand make, registrerad partner eller sambo och i andra hand till arvingar (barn, föräldrar eller syskon).
  • Från och med den försäkringsperiod du fyller 66 år är försäkringsbeloppet 10 000 kronor och betalas till dödsboet.
  • Du kan själv välja andra förmånstagare genom att anmäla det till oss.
  • Du kan inte ändra förmånstagare genom ett testamente.

Villkor för basförsäkring

Ladda gärna ner och läs igenom villkoren innan du tecknar försäkringen.