Hälsofrämjande tjänster

Många sjukdomstillstånd går att förebygga genom att leva lite sundare och det vill vi hjälpa dig med, därför ingår ett flertal hälsofrämjande tjänster i vår sjukvårdsförsäkring.

Hälsoportalen – för en hälsosammare livsstil

Med sjukvårdsförsäkringen får du tillgång till flertalet hälsofrämjande tjänster som alla finns samlade på vår hälsoportal. De stöttar dig i att uppnå och behålla en hälsosam livsstil, samt hjälper dig när du möter utmaningar i livet eller har livsstilsrelaterade problem. Du som är chef hittar också ett särskilt stöd för att hantera dina utmaningar i arbetet.

Vi erbjuder våra hälsotjänster i samarbete med SOS International, som är fristående från Länsförsäkringar och arbetar under full sekretess.

Våra hälsofrämjande tjänster:

 • Chefsstöd och samtalsstöd
  Professionell rådgivning av en psykolog, jurist, ekonom, HR-konsult, ergonom eller hälsocoach.

 • Hälsoprofil och hälsoprogram
  Utför ett digitalt hälsotest och få tillgång till rekommenderade KBT-program för att lyckas med förändring.

 • Artiklar och filmer om hälsa och välmående
  Inspireras till bättre hälsa och få tips och råd från hälsoexperter.

Till hälsoportalen

Chefsstöd

Att vara chef innebär många gånger ett ensamt arbete och det ställer stora krav på dig, både som ledare och individ. Därför erbjuder vi dig som chef samtalsbaserad professionell rådgivning av legitimerad psykolog eller HR-konsult. Stödet är särskilt användbart exempelvis vid förändringar med stor påverkan på medarbetare eller vid konflikthantering.

Personligt samtalsstöd

Oavsett om stress uppstår hemma eller på jobbet så påverkar det livet. Om du behöver hjälp att hantera vardagen, om det så rör ekonomisk vägledning, din hälsa, konflikt på arbetet eller i dina privata relationer, så kan du ringa det personliga samtalsstödet. Du har möjlighet att prata med en psykolog, jurist, ekonom, HR-konsult, ergonom eller hälsocoach. Många gånger är det bra att prata med någon när problemen är små, för att förhindra att de utvecklas till kriser.

Chefsstöd och personligt samtalsstöd

Ring 0771-666 115 – helt anonymt

 • Vardagar 8-19, professionell rådgivning
 • Kvällar och helger, jourstöd

Hälsoprofil

Med hälsoprofilen får du koll på din nuvarande hälsosituation. Testet kan göras på individuell nivå eller av anställda på ett företag. Den ger en bra bild över hälsoläge och riskbeteenden, samt föreslår det hälsoprogram som kan hjälpa dig att skapa förändring.

Hälsoprogram

Våra webbaserade hälsoprogram är ett första steg mot bättre hälsa. Programmen hjälper dig till bättre vanor och en hälsosammare livsstil. Alla våra program bygger på KBT-metodik och motsvarar en psykologbehandling. Du som deltagare är alltid helt anonym. Nedan hittar du de program som vi erbjuder.

Programmet hjälper dig känna att du gillar dig själv som person, även i svåra situationer och när du inte presterar på topp.

Mer om programmet

I programmet får du verktyg och metoder för att förhindra att svåra känslor och tankar leder till negativa spiraler av oro och grubbel.

Mer om programmet

I programmet får du prova på olika metoder för att hantera din smärta så att du kan leva ett så aktivt och glädjefyllt liv som möjligt.

Mer om programmet

Vårt program om stresshantering hjälper dig att hantera stressen i ditt liv och få en förbättrad livssituation.

Mer om programmet

Programmet hjälper dig att arbeta mot en långsiktig och hållbar viktnedgång och ett ökat välmående.

Mer om programmet

Sömnproblem har blivit ett folkhälsoproblem. Vårt program hjälper dig att få bättre sömnvanor.

Mer om programmet

I programmet får du kunskap och redskap att förändra dina alkoholvanor.

Mer om programmet

Ett program som hjälper dig att motverka nedstämdhet och få en bättre livssituation.

Mer om programmet

Mer om sjukvårdsförsäkringen

Med sjukvårdsförsäkringen får du tillgång till snabb specialistvård, effektiv rehabilitering och hälsofrämjande tjänster. Det skapar långsiktig trygghet för både medarbetare och företag.

Jag vill ha prisförslag

 

Sjukvårdsförsäkringen i samband med Corona

COVID-19 omfattas av smittskyddslagen och ingenting som omfattas av smittskyddslagen ingår i sjukvårdsförsäkringen. Men du kan använda samtalsstödet om du känner oro i rådande situation. Läs mer