Traktorförsäkring

Försäkring anpassad för dina behov

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om traktorförsäkring

Skydd i lantbruk, skog och mark

För dig som är lantbrukare får en skada på traktorn stor påverkan på det dagliga arbetet på gården. Med rätt fordonsförsäkring för din traktor skyddar du dig mot de flesta skadehändelser för traktorer. Vår traktorförsäkring är uppdelad i tre nivåer; trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. 

Även om du bara kör traktorn på den egna marken måste du ha en trafikförsäkring. Trafikförsäkringen ersätter personskador och skador på annans egendom.

Halvförsäkringen ersätter bland annat olika skador på din traktor och hyra av ersättningstraktor. Även manskap- och redskapsvagn ingår i halvförsäkringen. Med en helförsäkring får du allt skydd som finns i halvförsäkringen plus skydd för vagnskada ex om traktorn skadas vid en krock eller dikeskörning.

Vad påverkar priset?

Varje traktorägare som har sin försäkring hos oss ska ha ett så rättvist pris som möjligt. Därför tar vi hänsyn till följande faktorer:

  • Åldern på traktorn
  • Nyvärde
  • Tjänstevikt
  • Vilken självrisk du väljer

Vad ingår i försäkringen?

För vem gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare och dina anställda. Försäkringen gäller inte om du registrerar och försäkrar traktorn på en annan person än ägaren.

Tänk på att...

Du måste försäkra din traktor från och med samma dag du köper den. Den tidigare ägarens försäkring gäller inte.

Tilläggsförsäkringar

Tänk på att...

Slå av huvudströmbrytaren när du lämnar maskinen. Mer än varannan brandskada orsakas av fel på elsystemet eller att huvudströmbrytaren inte slagits ifrån.

Villkor för traktorförsäkring

Läs igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar försäkringen. Ladda gärna ner och spara.