Traktorförsäkring

Försäkring anpassad för dina behov

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om traktorförsäkring

Skydd i lantbruk, skog och mark

För dig som är lantbrukare får en skada på traktorn stor påverkan på det dagliga arbetet på gården. Med rätt fordonsförsäkring för din traktor skyddar du dig mot de flesta skadehändelser för traktorer. Vår traktorförsäkring är uppdelad i tre nivåer; trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. 

Även om du bara kör traktorn på den egna marken måste du ha en trafikförsäkring. Trafikförsäkringen ersätter personskador och skador på annans egendom.

Halvförsäkringen ersätter bland annat olika skador på din traktor och hyra av ersättningstraktor. Även manskap- och redskapsvagn ingår i halvförsäkringen. Med en helförsäkring får du allt skydd som finns i halvförsäkringen plus skydd för vagnskada ex om traktorn skadas vid en krock eller dikeskörning.

Vad påverkar priset?

Varje traktorägare som har sin försäkring hos oss ska ha ett så rättvist pris som möjligt. Därför tar vi hänsyn till följande faktorer:

  • Åldern på traktorn
  • Nyvärde
  • Tjänstevikt
  • Vilken självrisk du väljer

Vad ingår i försäkringen?

Innehåll Självrisk Helförsäkring Halvförsäkring Trafikförsäkring
Trafik
Personskador och skador på andras egendom. 
5, 10, 20 eller 40 % av prisbasbeloppet Ja Ja Ja

Brand
Skador vid brand, åsknedslag eller explosion.

4 % av prisbasbeloppet Ja Ja  
Glas
Om du behöver laga eller byta ut en glasruta på grund av en spricka eller ett stenskott.
4 % av prisbasbeloppet, lägst 1 000 kr Ja Ja  
Stöld
Om din traktor blir stulen eller om du får inbrott i traktorn. 
4 % av prisbasbeloppet* Ja Ja  
Rättsskydd
Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel en trafikskada.
20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr Ja Ja  

Kris
Om du eller någon av dina anställda behöver träffa en psykolog efter till exempel en arbetsplatsolycka.

Ingen självrisk Ja Ja  

Hyra av ersättningstraktor
Ersättning upp till 45 dygn för hyra av ersättningstraktor om din traktor skadas så du inte kan använda den.

Beroende på typ av skada på ditt fordon Ja Ja  

Vagnskada
Skador på traktorn vid en trafikolycka, även om felet är ditt. Du kan också få ersättning vid så kallad annan yttre olyckshändelse, till exempel vid dikeskörning, skadegörelse.

10, 20 av prisbasbeloppet

Ja    

*Om din traktor blir stulen när den har en aktiverad spårningsutrustning som vi godkänt, slipper du självrisken helt.

 

För vem gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare och dina anställda. Försäkringen gäller inte om du registrerar och försäkrar traktorn på en annan person än ägaren.

Tänk på att...

Du måste försäkra din traktor från och med samma dag du köper den. Den tidigare ägarens försäkring gäller inte.

Tilläggsförsäkringar

Tilläggspaket företag

Detta paket är ett tillval till halv- och helförsäkringen:

Innehåll Självrisk
Egendom på verksamhetsställe
Ersätter plötslig och oförutsedd skada på eller förlust av egendom.
20 % av prisbasbeloppet
Oljeskada
Ersätter oljeskador både på din och annans egendom.
20 % av prisbasbeloppet

Cistern
Ersätter oförutsedd skada på cistern och innehåll.

20 % av prisbasbeloppet
Ansvar
Om du blir skadeståndsskyldig.
10 eller 20 % av prisbasbeloppet, beroende på typ av skada

Lyftansvar
Om du blir skadeståndsskyldig för egendom i samband med yrkesmässiga lyft.

10 % av prisbasbeloppet

Transportöransvar
Om du blir ansvarig för skador på gods som du fraktar.

20 % av prisbasbeloppet

Rättskydd - verksamhet
Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel ett skattemål.

20 % av prisbasbeloppet plus 20 % av kostnaden därutöver

Resgods
Ersätter skada eller förlust av förarens egendom under resa i tjänsten.

20 % av prisbasbeloppet eller ingen självrisk alls beroende på vem egendomen tillhör.

Avbrott

Ersättning upp till 45 dagar om fordonet får skador så du inte kan använda det.

 Karens 5 dagar

Maskinskadeförsäkring

Denna försäkring är ett tillval till halv- och helförsäkringen. Försäkringen gäller för plötslig, oförutsedd maskinskada som drabbar det försäkrade fordonet.

Självrisk 10, 20, eller 40 % av prisbasbeloppet beroende på vilken typ av fordon du har.

Tänk på att...

Slå av huvudströmbrytaren när du lämnar maskinen. Mer än varannan brandskada orsakas av fel på elsystemet eller att huvudströmbrytaren inte slagits ifrån.

Villkor för traktorförsäkring

Läs igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar försäkringen. Ladda gärna ner och spara.