Stöd till företag

Här får du svar på vilket stöd du som företagskund kan få av oss och en sammanställning av regeringens stödpaket till företagare i samband med spridningen av coronaviruset.

Är du företagskund hos oss?

Kund i vår bank

Om ditt företag drabbas av intäktsbortfall kopplat till coronaviruset, kommer våra rådgivare naturligtvis att göra allt de kan för att hjälpa dig. Varje företag är unikt och vi kommer sträva efter att hitta lösningar som passar för ditt företag. Kontakta ditt lokala kontor så tidigt som möjligt för att vi ska kunna bedöma företagets situation, ge god rådgivning och hitta anpassade lösningar.

Så gäller din företagsförsäkring

Om du behöver ta reda på hur din tjänstereseförsäkring, avbrottsförsäkring smittavbrottsförsäkring, bo kvar-försäkring och sjukvårdsförsäkring gäller.

Läs mer om hur din företagsförsäkring gäller

Samtalsstöd för dig med en sjukvårdsförsäkring eller Bo kvar-försäkring

Om du har en sjukvårdsförsäkring eller försäkringen Bo kvar, ingår samtalsstöd vilket innebär att du har rätt till rådgivning över telefon kring frågor som tynger eller oroar dig, på jobbet eller privat. Du väljer själv om du vill prata med en psykolog, jurist, ekonom eller hälsocoach.

Läs mer om samtalsstöd och hur du använder tjänsten

Möjlighet till lägre pensionspremie

Om du som företagskund har svårigheter med likviditeten i det rådande läget kan du få lägre premiebetalningar under en period, som längst upp till 12 månader. Vid tillfälligt lägre premie kan företaget fritt välja storlek på inbetalningen, men den måste vara minst 200 kronor per månad och anställd. Kontakta ditt lokala kontor för mer information och villkor.

Regeringens stöd till företag

Regeringen har underlättat för företagare som fått ekonomiska problem till följd av spridningen av coronaviruset. Här är vad som gäller.

Stödpaket till företagare med omsättning över 250 000 kronor

Den 30 april presenterades ett nytt förslag för stöd till företag och organisationer (ideella organisationer och föreningar) med F-skatt för att de ska kunna ställa om leveranser eller produktion och kunna anpassa sin verksamhet.

Omställningsstöd ges med 75 procent av det procentuella omsättningstappet, beräknat på företagets fasta kostnader för mars och april 2020. Regeringen har även förlängt stödet så att det också kan sökas för månaderna maj, juni och juli 2020.

Stödet betalas ut av Skatteverket.

Du kan läsa mer om omställningsstödet hos regeringen.

Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året.

Hur stort stöd företaget beviljas beror på hur stort bortfall företaget haft och kan variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader, exklusive lönekostnader för mars och april 2020.

Stödet betalas ut av Skatteverket.

Läs mer hos Regeringen

 

Korttidspermittering

Korttidspermittering innebär att anställda går ner i tid men får behålla drygt 90 procent av sin lön. Syftet med korttidspermittering är:

  • att hjälpa företagare att slippa säga upp sina medarbetare
  • att under en kortare period hjälpa företagen att minska personalkostnaderna utan att säga upp anställda.

Läs mer hos regeringen

För att du ska kunna utnyttja den här möjligheten måste dina anställda ha kollektivavtal eller så behöver 70 procent av dem gå med på att gå ned i tid.

Anställda familjemedlemmar har också möjlighet att få ta del av stödet.

Börjar gälla den 7 april

De nya reglerna träder i kraft den 7 april men kan tillämpas retroaktivt från den 16 mars. Reglerna gäller sedan under hela 2020.

Ansök om bidrag

Du ansöker om bidrag för personalkostnader hos Tillväxtverket.

Anstånd med att betala skatter och avgifter

De nya reglerna gör det möjligt för företagare att vänta med att betala skatt. Det handlar om arbetsgivaravgifter, avdragen preliminärskatt för anställda och mervärdesskatt (moms) som redovisas månads- eller kvartalsvis.

Du ansöker om upphov av skatteinbetalning hos Skatteverket.

Så länge kan du skjuta upp skatten

Du kan söka anstånd för att betala in respektive skatt för tre månader under perioden januari till september 2020. Efter 12 månader måste du betala in de tre månaderna som du fått uppskov med.

Du betalar anståndsränta

Du betalar en anståndsränta (kostnadsränta) på cirka 1,25 procent per år. Det tillkommer en avgift på 0,3 procent ovanpå kostnadsräntan per kalendermånad.

Företag som kan nyttja möjligheten

Om du som företagare har ordnad ekonomi och saknar skatteskulder har du möjlighet att få tillstånd att skjuta upp skatteinbetalningarna.

Börjar gälla den 7 april

Regler om uppskjuten skatteinbetalning börjar gälla den 7 april men kan tillämpas retroaktivt från den 1 januari i år. Företag som redan betalat in skatt kan alltså få tillbaka redan inbetald skatt från Skatteverket.

Staten betalar sjuklönekostnader under april och maj

Regeringen har föreslagit att staten tillfälligt står för hela ditt företags kostnad för sjuklön de första 14 dagarna under april och maj månad 2020. Även karensdagen är slopad vilket gör att du eller dina anställda som är sjuka även blir kompenserade för karensdagen mellan den 11 mars och 11 maj 2020.

Du som företagare blir alltså kompenserad för hela sjuklönen under april och maj.

Läs mer hos regeringen 

För aktiebolag

Samma regler gäller som för eventuella anställda i bolaget om du blir sjuk och är anställd i bolaget.

För dig med enskild firma

Du som är egenföretagare med enskild firma får en schabloniserad ersättning mellan dag 1 till 14. Du får även betalt för karensdagen.

Då börjar reglerna gälla

Kompenserande av sjuklön gäller under april och maj 2020. Reglerna om den tillfälligt slopade karensdagen gäller mellan  den 11 mars och den 11 maj 2020.

Så får du kompensation för karensdagen

Den som har rätt till ersättningen för karensdagen får ansöka om ersättning hos Försäkringskassan i efterhand. Mer exakt vad förslaget innebär i helhet kommer att visa sig i den ändringsbudget som regeringen avser att presentera inom kort.

 

Ansök om lån hos Almi

Du som har akuta likviditetsproblem har möjlighet att ansöka om lån hos Almi enligt nya regler från regeringen. Almi lånar ut pengar till små och medelstora företag i alla branscher, både nystartade och befintliga bolag. Du som redan har lån via Almi kan också ansöka om amorteringsfrihet.

Tre tips för dig som företagare att särskilt hålla koll på

  • Om du ska ansöka om korttidspermittering se till att teckna avtal med dina anställda innan du ansöker.
  • Glöm inte bort att du får betala ränta om du söker anstånd om att betala skatt.
  • Håll dig uppdaterad om vad som gäller kring om det kommer att krävas intyg från dig som arbetsgivare vid sjukdom i mer än 14 dagar.

Stöd till småföretagare

Regeringens krispaket till småföretag innefattar bland annat hyresbidrag. Du behöver inte ha kollektivavtal för att kunna ta del av åtgärderna.

Rabatt på hyror

För att dra ned på dina fasta kostnader, däribland lokalhyra, har du möjlighet att förhandla med din hyresvärd om en tillfällig hyresnedsättning. Under perioden 1 april till 30 juni 2020, ger staten kompensation till hyresvärden för en del av hyresrabatten.

För att få kompensation för hyresrabatten behöver hyresvärden ansöka i efterhand hos Länsstyrelsen. Ansökan måste skickas in senast den 31 augusti. 

Hyresrabatten gäller företag inom utsatta branscher, som ofta har höga lokalhyror.

 

Tillfälligt slopade arbetsgivaravgifter

Du som företagare slipper betala arbetsgivaravgift för upp till 30 anställda med syfte att kunna behålla medarbetare. Detta gäller för löner upp till 25 000 kronor per anställd och månad och gäller månaderna mars till och med juni 2020. För den här gruppen betalas endast 10,21 procent i ålderspensionsavgift.

Läs mer hos Skatteverket

Anstånd att betala årsmoms

Små företag, ofta egenföretagare, som har valt att betala moms en gång per år kan skjuta på den inbetalningen under hela 2020. Detta börjar gälla 8 april men kan användas retroaktivt.

Du ansöker om upphov av skatteinbetalning hos Skatteverket.

Statlig lånegaranti

Små- och medelstora företag kan också ansöka om korttidslån där staten genom Riksgälden står en del av risken och bankerna resterande del. Du som företagare behöver stå för en garantiavgift som kan variera beroende på vilken verksamhet du bedriver och vilken kreditvärdighet du har. Lånen ska ha en löptid under tre år och du behöver inte betala ränta under de första 12 månaderna.

Läs mer hos Riksgälden

Återbetald skatt

Du som småföretagare kan begära tillbaka den skatt som du redan betalat för 2019 och istället betala den senare eller kvitta mot framtida förluster under sex år framåt. Detta görs genom periodiseringsfonden i bokföringen om du driver enskild firma och handelsbolag. Det sker inte automatiskt utan du måste begära återbetalning från Skatteverket.

Bättre möjligheter att ha ditt företag vilande

Företag som sätts vilande under 2020 undantas från reglerna att enbart kunna lägga företaget vilande en gång under en femårsperiod. Detta gör att du som företagare kan få igång företaget snabbt igen när krisen avtar.

Läs mer hos Skatteverket