Länsförsäkringar Liv

Senaste finansiella rapporten

Årsredovisning 2019

2019 i korthet:

 • Resultatet i Länsförsäkringar Liv ökade till 5 567 (609) Mkr.
 • Totalt förvaltat kapital för Länsförsäkringar Liv uppgick till 114 (109) Mdkr.
 • Konsolideringsgraden för Nya Trad uppgick till 112 (105) procent och för Gamla Trad till 131 (124) procent.
 • Kapitalkvoten mätt enligt Solvens II uppgick till 211 (200) procent.
 • Kapitalavkastningen för Nya Trad uppgick till 14,9 (-0,6) procent och för Gamla Trad till 6,9 (0,9) procent.

Uppgifter inom parantes avser helår 2018.

Läs hela årsredovisningen.

Om Länsförsäkringar Livs finansiella rapportering

Länsförsäkringar Liv publicerar finansiell information minst fyra gånger om året, i form av årsredovisning och nyckeltalsrapporter och övrig information. Vi redovisar nyckeltal både för hela bolaget och för våra tre portföljer var och en för sig, så att du enkelt ska kunna följa hur ditt sparande utvecklas.

Mer information

 • Nyckeltalsrapport Q4 2019
 • Finansiella rapporter
 •  
 • Livförsäkring

 • Fakta

       
  Förvaltat kapital  2020-02-29 2019-12-31 2019-09-30
  Nya Trad 25,0 Mdkr 25,0 Mdkr 24,3 Mdkr
  Gamla Trad 78,1 Mdkr 77,9 Mdkr 77,9 Mdkr
  Nya Världen 9,0 Mdkr 10,0 Mdkr 10,3 Mdkr
         
  Totalavkastning, från årets början 2020-02-29 2019-12-31 2019-09-30
  Nya Trad -1,4% 14,9% 12,0%
  Gamla Trad 1,4% 6,9% 7,1%
  Nya Världen -4,9% 17,6% 13,3%
         
  Återbäringsränta  2020-02-29 2019-12-31 2019-09-30
  Nya Trad* 4% 4% 3%
  Gamla Trad* 3% 3% 3%
  *Återbäringsräntan Nya Trad och Gamla Trad sänktes till 0 procent 2020-04-01      
  Konsolideringsgrad  2020-02-29 2019-12-31 2019-09-30
  Nya Trad 109% 112% 116%
  Gamla Trad 134% 131% 131%
         
  Kapitalkvot  2020-02-29 2019-12-31 2019-09-30
      211% 200%

  Aktuella placeringsportföljer

 • Traditionell förvaltning

 • 2020-02-29

 •  Fördelning
    Nya Trad, % Gamla Trad, %
  Räntebärande   55 % 84 %
  Aktier  31 % 4 %
  Alternativa investeringar 8 % 6 %
  Fastigheter  6 % 6 %

  Nya Världen

 • 2020-02-29
 •  Fördelning
    %
  Räntebärande   30 %
  Aktier  70 %
  Varav svenska aktier 21 %
  Varav aktier tillväxtmarknader 43 %
  Varav aktier utvecklade marknader   6 %

  Solvens rapportering

 • Rapport om solvens och finansiell ställning

 • Vår gemensamma rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) innehåller information om försäkringsverksamheten som bedrivs inom Länsförsäkringar AB-koncernen. Rapporten omfattar dels Länsförsäkringar AB med dotterbolag på gruppnivå, dels Länsförsäkringar ABs försäkringsdotterbolag var för sig.

  Försäkringsdotterbolagen är Länsförsäkringar Sak, Agria Djurförsäkring, Länsförsäkringar Gruppliv, Länsförsäkringar Fondliv och Länsförsäkringar Liv.

  Rapporten har tagits fram utifrån krav på offentliggörande av solvens- och verksamhetsrapport som tas upp i försäkringsrörelselagen (2010:2043) och i EIOPAs delegerade förordning och riktlinjer.

 • Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2018

  Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2017

  Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2016

 • Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB, per den 31 december 2018.
  Kapitalbas 23 485 Mkr
  Kapitalkrav 11 742 Mkr
  Kapitalkvot 200 %

  Om Länsförsäkringar Liv

 • Länsförsäkringar Liv förvaltar totalt 109 miljarder kronor fördelat på fyra bestånd: Nya Trad, Gamla Trad, Nya Världen och Försäkrad Pension. Verksamheten bedrivs enligt ömsesidiga principer vilket innebär att resultatet inte delas ut till ägarna utan stannar kvar hos bolagets kunder.
 • Länsförsäkringsgruppens organisation: 3,7 miljoner kunder äger 23 lokala länsförsäkringsbolag, som i sin tur äger Länsförsäkringar AB. Under Länsförsäkringar AB finns bolagen Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Under dessa finns bland annat Wasa Kredit AB och Agria Djurförsäkring.
 •  
 • Mer information

 • Läs mer om Länsförsäkringar Liv
 • Finansiella rapporter
 • Hållbarhet inom Länsförsäkringar Liv
 • Mer om hur traditionell förvaltning fungerar

Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ)
Organisationsnummer 516401-6627
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00