Wasa Kredit

Senaste finansiella rapporten

Januari – juni 2021

Wasa Kredit är helägt av Länsförsäkringar Bank. Bolagets resultat redovisas som en del av Länsförsäkringar Banks finansiella rapportering.

Perioden i korthet

 • Utlåningsvolymen ökade med 2 procent till 25,5 (24,9) Mdkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 273 (-6) Mkr.
 • Räntenettot uppgick till 397 (401) Mkr.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 273 (257)
 • Kreditförlusterna uppgick till -69 (224) Mkr.

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2020.

Läs hela delårsrapporten 2021

Rapportdatum
Datum Rapport
15 mars 2021 Årsredovisning 2020
29 april 2021 Kvartal 1, 2021
21 juli 2021 Kvartal 2, 2021
27 oktober 2021 Kvartal 3, 2021

Mer information

 • Finansiella rapporter
 •  
 • Om Wasa Kredit

 • Finansieringstjänster för företag och privatpersoner

 • Wasa Kredit är ett finansbolag som erbjuder leasing- och avbetalningsfinansiering dels genom samarbetspartners inom bland annat fordonshandel, dator/kontorshandel och maskinhandel, dels direkt till företagskunder. Wasa Kredit erbjuder också lån och kontokortskrediter till privatpersoner.
 • Wasa Kredits affärsidé handlar om att skapa mervärde för våra kunder och leverantörer och bidra till ett starkt kunderbjudande för Länsförsäkringar genom att sälja finansieringstjänster till små och medelstora företag samt privatpersoner.
 • Wasa Kredit finns över hela landet med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Växjö, Umeå och Örebro och är helägt av Länsförsäkringar Bank. Länsförsäkringsbolagen äger gemensamt Länsförsäkringar AB, där Länsförsäkringar Bank ingår som ett dotterbolag.

Länsförsäkringsgruppens organisation: 3,7 miljoner kunder äger 23 lokala länsförsäkringsbolag, som i sin tur äger Länsförsäkringar AB. Under Länsförsäkringar AB finns bolagen Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Det är Länsförsäkringar Bank AB som äger Wasa Kredit AB.

Mer information

Wasa Kredit AB

Organisationsnummer: 556311-9204
Postadress: Box 6740, 113 85 Stockholm
Telefonnummer: 08-635 38 00