Cover pool

Säkerheterna i cover poolen består enbart av privatbostäder, vilket inkluderar villor, bostadsrätter och till en marginell del fritidshus. Utlåningen sker enbart i Sverige och har en god geografisk distribution. All utlåning sker i svenska kronor och all utländsk valuta swappas till svenska kronor.

Länsförsäkringar Hypotek ger information i enlighet med ECBCs "The Covered Bond Label", som är en gemensam standard för ökad transparens i den europeiska marknaden för säkerställda obligationer

Mer information om The Covered Bond Label

Harmonised Transparency Template

Covered Bond Label Reports 2020

Report 31 Mar 2020

Report 28 Feb 2020

Report 31 Jan 2020

Covered Bond Label Reports 2019

Report 30 Dec 2019

Report 29 Nov 2019

Report 31 Oct 2019

Report 30 Sep 2019

Report 30 Aug 2019

Report 31 July 2019

Report 28 June 2019

Report 31 May 2019

Report 30 April 2019

Report 29 Mar 2019

Report 28 Feb 2019

Report 31 Jan 2019

Covered Bond Label Reports 2018

Covered Bond Label Reports 2017

Covered Bond Label Reports 2016

Covered Bond Label Reports 2015

Covered Bond Label Reports 2014

Covered Bond Label Reports 2013

Covered Bond Label Reports 2012

Cover Pool and Covered Bond Data 2013

Cover Pool and Covered Bond Data 2012 and earlier

 

Additional information 31 Jan 2013 - 31 March 2014