Bevara Pension

Kostnadsfri tilläggstjänst som tryggar sparandet för din tjänstepension

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om Bevara Pension

Trygghet och möjlighet till mer i pension

Bevara Pension är en kostnadsfri tjänst som du och dina anställda kan välja till om ni har vår tjänstepensionslösning Friplan med fondsparande. 

Vi hjälper dig då att minska risken i ditt sparande när du behöver det – det vill säga åren före pension och medan pengarna betalas ut. 

En av fördelarna med Bevara Pension är att du kan att välja fonder med lite högre risk när det är lång tid kvar till pensionen. 

På så sätt har du möjlighet att få en bättre värdetillväxt och mer i pension. Genom att vi minskar risken mot slutet av spartiden och även under utbetalningstiden tryggas din pension utan att du behöver tänka på det själv.

Du som är anställd

Om du sparar med fonder i vår tjänstepensionslösning för små och medelstora företag – Friplan –  via din arbetsgivare så har du möjligheten att välja till Bevara Pension som ett tillägg i din pensionslösning.

Tala med din arbetsgivare för vidare kontakt med företagets försäkringsrådgivare. 

Läs mer om Tjänstepension för små och medelstora företag


Så fungerar det

Du väljer själv fonder för ditt sparande

Du kan ha Bevara Pension till alla fonder i vårt fondutbud. När det är tio år kvar till den pensionsålder du har valt börjar vi successivt att flytta över delar av ditt sparande till lågriskfonden Länsförsäkringar Bekväm Fond Defensiv. Det blir din ”Bevara-fond” eftersom den ser till att trygga ditt sparande efter hand.

Ska dina pengar betalas ut under kort tid gör vi överflyttningarna i snabbare takt än om du vill ha utbetalningar som räcker livet ut.

Senast fem år före sista utbetalningen finns 80 procent i Bevara-fonden och 20 procent i de fonder som du har valt.

Du kan lägga till eller  ta bort tjänsten när du vill och det har heller ingen betydelse vilka fonder du har valt. Hör av dig så ser vi till att din riskminskning startar när du behöver den. Du kan också lägga till och ta bort tjänsten via Mina sidor Pension när du är inloggad.

Läs mer om fondutbudet
Lista med fondutbuder och kurser


Så trappar vi ner risken i ditt sparande

Vi minskar risken i ditt sparande utifrån den pensionsålder och utbetalningstid som du vill ha. Här är två exempel som visar hur det går till när vi drar ner på risknivån genom att flytta över sparande till Bevara-fonden vid olika pensionsåldrar och utbetalningstid.

Exempel 1

Utbetalning under 5 år, pension vid 70 år

 • Vi startar överflyttningen från ditt fondinnehav till Bevara-fonden 10 år innan dina utbetalningar påbörjas.
 • Överflyttningen är klar 5 år innan sista utbetalningen.
 • När överflyttningen är klar ligger 20 procent av ditt sparande i Spara-delen och 80 procent i Bevara-fonden.

Exempel 2

Utbetalning livet ut, pension vid 65 år

 • Vi startar överflyttningen från ditt fondinnehav till Bevara-fonden 10 år innan dina utbetalningar påbörjas.
 • Överflyttningen pågår i max 14 år efter att du har börjat få dina utbetalningar.
 • När överflyttningen är klar ligger 20 procent av ditt sparande i ditt valda fondinnehav och 80 procent i Bevara-fonden.

Fakta om Bevara Pension

 • Tillgänglig och kostnadsfri för dig som har tjänstepension i Friplan eller Tjänstepensionskonto med fondsparande.
 • Minskar risken inför och under utbetalning av din pension.
 • Anpassas till din pensionsålder och utbetalningstid.
 • Fungerar med alla fonder du kan välja hos oss och du kan alltid ändra dina valda fonder.
 • Riskminskningen startar 10 år före första utbetalningsåret, är klar senast 5 år före sista utbetalningen och kan pågå i max 14 år efter pensioneringen.
 • När du är klar finns 80 procent i Bevara-fonden. Fördelningen behålls under resten av din utbetalningstid genom automatisk omfördelning en gång per år.
 • Du kan inte ändra ditt innehav i Bevara-fonden, men du kan välja bort tjänsten och hantera hela ditt innehav själv.

Viktig information

Viktig information om Bevara Pension

Här hittar du bland annat villkor och förköpsinformation och annan information som det är viktigt att du läser. Spara gärna ner eller skriv ut den så har du den tillgänglig.