Vår Samhällsfond

Vi uppmuntrar och stöttar dem som också arbetar utvecklande och hållbart, för våra barn och unga och för Gävleborgs bästa. Genom LF Samhällsfond finns det en möjlighet för dig, din förening eller organisation att få ekonomiskt stöd för att göra insatser som utvecklar och gör Gävleborg till en tryggare plats att leva och bo i.

Det viktigaste för oss på Länsförsäkringar Gävleborg är att skapa trygghet för människor som lever och verkar här, i Hälsingland och Gästrikland. Lyckligtvis är vi inte ensamma om att tänka så. Vi vet att det finns både folk, föreningar och verksamheter som varje dag arbetar hårt för att fler ska trivas och utvecklas i vårt län. Det arbetet vill vi uppmuntra.

Vem kan ansöka?

Föreningar, eldsjälar eller organisationer som på olika sätt gör insatser som främjar utveckling och trygghet här i Gästrikland och Hälsingland. Du ska vara skriven i Gävleborgs län eller att din verksamhet har sitt säte här.

Varje år avsätter vi upp till 1,2 miljoner kronor till fonden och maxbeloppet att söka är 200 000 kronor per år.

Observera att stiftelser och organisationer, som i sin tur delar ut medel, har inte möjlighet att söka stöd ur LF Samhällsfond. Detta gäller även vinstdrivande verksamheter.

Vilka kriterier behöver uppfyllas?

För att vi ska kunna stödja din verksamhet genom vår fond behöver den vara inriktad mot någon eller några av nedanstående kriterier:

 • ha inriktning mot barn och ungdomar
 • bidra till ökad trygghet i Gävleborgs län för barn och unga
 • gagna tillväxten hållbart och över tid
 • vara integrationsstödjande
 • gagna vår miljö och natur hållbart och över tid

Vad händer när du ansökt?

 • Ansökningar tas emot löpande och förbereds till utdelningskommittén för LF Samhällsfond som sammanträder kvartalsvis.
 • Beviljade ansökningar, liksom eventuella avslag, meddelas efter varje sammanträde.
 • Beviljade projekt/aktiviteter kommer vi att följa aktivt och de kommer även att fungera som inspiration till andra sökande genom presentation på vår webbplats.

Datum att ha koll på

Kommittén för LF Samhällsfond träffas fyra gånger per år för att utse vilka ansökningar som ska beviljas medel ur fonden. Detta är sista ansökningsdatumet för respektive period.

2020

 • Kvartal 1: måndag 2 mars
 • Kvartal 2: onsdag 27 maj
 • Kvartal 3: måndag 17 augusti
 • Kvartal 4: tisdag 10 november

Möt våra bidragstagare

Möt våra bidragstagare

Fyra gånger om året utser vi bidragstagare som får medel ur LF Samhällsfond. Dessa personer, organisationer eller företag presenterar vi löpande här på vår webbplats. Varför inte träffa dem och bli inspirerad av deras arbete för att göra Gävleborg till en bättre plats att leva och bo i.

Träffa våra bidragstagare!

Du ansöker om medel ur vår Samhällsfond genom att beskriva din verksamhet, eller ditt projekt, i vårt webbformulär. Processen för att ta hand om din ansökan kan du läsa under rubriken "Hur går det till?" här ovan.

Ansök här!

Har du funderingar, fråga mig!