Vår Hållbarhets-redovisning 2019


Icons/70px/Quotation-mark-70
Med stor ödmjukhet för vår nutid välkomnar vi vår framtid, där både digitaliseringen och de mänskliga mötena fortsätter att vara viktiga delar för att vi ska utvecklas och växa i regionen. Genom samverkan kan vi bidra till ett samhälle som våra unga vill fortsätta utveckla, leva och bo i – tillsammans kan vi göra skillnad. Ingen kan göra allt – men alla kan göra något.
Ann-Sofie Wesslén-Weiler, Hållbarhetsansvarig

Väsentliga hållbarhetsfrågor

Vi utgår alltid från vår vision och vår strategi för att bidra till ett tryggt och attraktivt Gävleborg på lång sikt. Samtidigt som vi också jobbar aktivt för att vardagen och livet ska vara tryggt och bra för våra kunder och samhället i stort, precis här och nu. Att ansvarsfullt göra skillnad både ur miljömässigt-, ekonomiskt-, och socialt perspektiv. 

Fokusområden

Våra fem fokusområden är bra grundstenar för vår fortsatta utveckling av bolaget, och alla mappar de mot FN:s Globala mål:

  • Skadeförebyggande verksamhet
  • Långsiktigt miljöansvar
  • Attraktiv arbetsgivare
  • Långsiktigt samhällsengagemang
  • Ansvarsfulla investeringar

Frågor och funderingar?

Har du funderingar kring vårt hållbarhetsarbete eller kring vår redovisning är du varmt välkommen att kontakta Ann-Sofie Wesslén-Weiler, Hållbarhetsansvarig Länsförsäkringar Gävleborg.


Året i korthet

Här nedan har vi samanställt ett urval av aktiviteter vi genomfört under verksamhetsåret. Mer detaljerad info och mycket mer läsning får du i vår senaste redovisning. Länk dit hittar du längst ner på sidan.
Händelse Kort beskrivning
Trygghet och tillit På vår bolagsstämma i maj berättade Robert Strid, Räddningstjänsten, om hur arbetet med de stora bränderna under förra sommaren fortlöpte. Vi hade även besök av Lars Trädgårdh, professor i historia, som talade om Tillitsbarometern.
Sveriges största brandövning Under 2019 genomfördes Länsförsäkringar Sveriges största brandövning riktad till befintliga och blivande kunder med uppmaning att brandöva hemma. Läs mer här!
Ung domare I samarbete med Gestriklands Fotbollförbund startade vi under 2019 konceptet UngDomare. Vi vill synliggöra de unga domarnas viktiga roll och skapa en tydligare gemenskap dem emellan. Läs mer här!
Mini Max för de minsta Vi samarbetade ännu en gång med Gefle Friidrott som bland annat arrangerar Mini Max ruset i maj månad där ca 2000 barn i åldern 0-13 år som äger rum i Boulognerskogen i Gävle.
Utbildning i Barn HLR Under hösten har vi genomfört utbildningsträffar "I väntan på ambulans" med närmare 200 kunder i Barn HLR och olycksfallsutbildning runtom på våra kontor i Gävleborg.
Stolt och nykter Stolt och Nykter är ett samarbetsprojekt mellan Gävles fritidsgårdar, Kultur & Fritid Gävle och Furuviksparken. Arrangemanget vänder sig till elever från årskurs 7 upp till 18 år och erbjuder en drogfri skolavslutning i Furuviksparken.
Bissen Brainwalk Bissen Brainwalk är ett initiativ för att främja hjärnhälsan och en möjlighet att bidra till hjärnforskningen. I samband med Brynäs hemmapremiär mot Färjestad den 21 september var vi som huvudpartner till Brynäs och en En bra start med på stortorget för att göra ett rejält avtryck och hjälpa dem fylla ”Brainwalken” med LF:are och familj.
#skippaattityden Skippa attityden jobbar över hela länet och möter barn och unga på deras hemmaplan. De lyfter viktiga frågor om hårda, exkluderande attityder och hur de ska agera och vara tillsammans i lag, träningsgrupper och föreningar.
Ung växtkraft Genom "Ung växtkraft" vill Länsförsäkringar stödja och uppmuntra duktiga och drivna entreprenörer som med sina företag håller landsbygden levande. Johanna utsågs till 2019 års vinnare av Gävleborgs Ung Växtkraft. Läs mer här!
Icons/70px/Quotation-mark-70
Vi har en vision om ett tryggt och attraktivt Gävleborg i hållbar tillväxt och vi tänker göra vad vi kan för att bidra till den.
Per-Ove Bäckström, Vd Länsförsäkringar Gävleborg

Länsförsäkringar Gävleborg