Investeringshjälpen - ett stöd för ditt sparande

Återhämtningen har börjat. De kraftiga skyddsåtgärderna fortsätter att lättas. Den ekonomiska nedgången blev djup, och arbetslösheten har skjutit i höjden. 2020 blir ett katastrofalt år för global tillväxt, men nu stiger aktiviteten i ekonomin. Stora finans- och penningpolitiska åtgärder stödjer nu återhämtningen enligt plan. Nedgången i flera länder blev sannolikt mycket djup, återhämtningen väntas därmed fortfarande ta tid, men osäkerheten är hög. Vi ser både risk för bakslag och möjlighet till en starkare och snabbare återhämtning. Optimismen på finansmarknaden är betydligt starkare än väntat.

I Investeringshjälpen får du våra experters syn på det ekonomiska läget i Sverige och världen. Här följer du även våra Bekväma fonder, Aktiva placeringsförslag och vårt nytillskott: Hållbara placeringsförslag. Tanken är att den ska fungera som ett verktyg i ditt sparande och därmed underlätta dina placeringsval.

Investeringshjälpen juni 2020

Se alla nyheter