Återbäringsräntan höjs till 3 procent i Nya Trad

Från den 1 december höjer Länsförsäkringar Liv återbäringsräntan i den traditionella förvaltningsformen Nya Trad till 3 procent per år, före skatt och avgifter. Före höjningen var återbäringsräntan 2 procent.

Jakob Carlsson-vd-lf-liv
Foto: Länsförsäkringar

Höjningen är en följd av att avkastningen på placeringstillgångarna i Nya Trad har utvecklats positivt under 2020. Detta trots årets Coronaoro på de finansiella marknaderna.

– Det är glädjande att vi nu kan höja återbäringsräntan i Nya Trad igen. Vår långsiktiga placeringsstrategi har varit framgångsrik under året och bidragit till förbättrad avkastning och stärkta nyckeltal. Starka nyckeltal är viktiga genom att de skapar riskutrymme och förutsättningar för långsiktigt positiv kapitalavkastning för våra kunder, säger Jakob Carlsson, vd Länsförsäkringar Liv.

Den 31 oktober var konsolideringen i Nya Trad 111 procent och det förvaltade kapitalet drygt 25 miljarder kronor. Länsförsäkringar Livs solvensgrad uppgick vid samma tidpunkt till 136 procent. Den genomsnittliga återbäringsräntan i Nya Trad har sedan starten i juni 2013 varit 6,6 procent.

Återbäringsräntan i Gamla Trad är oförändrat 2 procent.

För ytterligare information kontakta:

Jakob Carlsson, vd Länsförsäkringar Liv, telefon 073-96 414 55

Länsförsäkringars pressjour, telefon 08-588 41850

Dokument & länkar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden