Wasa Kredit

Wasa Kredits affärsidé handlar om att skapa mervärde för våra kunder och leverantörer genom att sälja finansieringstjänster till små och medelstora företag samt privatpersoner.

Wasa Kredits webbplats

Wasa Kredit är ett finansbolag som erbjuder leasing- och avbetalningsfinansiering dels genom samarbetspartners inom bland annat fordonshandel, dator/kontorshandel och maskinhandel, dels direkt till företagskunder. Wasa Kredit erbjuder också lån och kontokortskrediter till privatpersoner.

Wasa Kredits affärsidé handlar om att skapa mervärde för våra kunder och leverantörer och bidra till ett starkt kunderbjudande för Länsförsäkringar genom att sälja finansieringstjänster till små och medelstora företag samt privatpersoner.

Wasa Kredit finns över hela landet med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Växjö, Umeå och Örebro och är helägt av Länsförsäkringar Bank. Länsförsäkringsbolagen äger gemensamt Länsförsäkringar AB, där Länsförsäkringar Bank ingår som ett dotterbolag.

Länsförsäkringsgruppens organisation: 3,7 miljoner kunder äger 23 lokala länsförsäkringsbolag, som i sin tur äger Länsförsäkringar AB. Under Länsförsäkringar AB finns bolagen Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Det är Länsförsäkringar Bank AB som äger Wasa Kredit AB.

Styrelse

 • Sven Eggefalk ordförande, vd Länsförsäkringar Bank AB
 • Mikael Bergström vd Länsförsäkringar Västernorrland
 • Christian Bille vd Länsförsäkringar Halland
 • Ulrika Hedman vd Länsförsäkringar Uppsala

Representant för arbetstagarna

 • Ann Johansson
 • Mirek Swartz (suppleant)

Ledning

 • Thomas Högväg vd Wasa Kredit
 • Alexandra Fürst chef Affärsutveckling och IT
 • Claus Brigola chef för Affärssupport
 • David Isaksson chef för Försäljningsområde Partner Företag
 • Carina Hernander Ekonomichef
 • Peder Lindroth kreditchef
 • Camilla Hodin Davidsson chef Kundcenter 
 • Jonas Engberg HR (adjungerad medlem)

Wasa Kredits ersättningssystem

Enligt Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2007:5 ska information om Wasa Kredit AB:s (Wasa Kredit) ersättningspolicy och dess tillämpning offentliggöras årligen.

Läs mer om Wasa Kredits ersättningssystem

Mer information

Wasa Kredit AB
Organisationsnummer 556311-9204
Postadress Box 6740, 113 85 Stockholm
Telefonnummer 08-635 38 00