Om vi inte är överens

Länsförsäkringar ägs av våra kunder och för oss är det därför extra viktigt att se till så att vi är tydliga när vi lämnar besked och att du som kund förstår varför beslutet ser ut som det gör. Därför vill vi självklart att du hör av dig till oss om du är missnöjd med ett beslut. Vi är naturligtvis beredda att kostnadsfritt ompröva vårt beslut om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra. Om du inte är överens finns det olika vägar att gå.

1. Be din handläggare titta på ärendet igen

Enklast och snabbaste sättet är att vända sig till den person som handlagt ärendet.

Vet du inte vem som handlagt ärendet eller om det gäller något annat kan du vända dig till oss via telefon, e-post, brev eller göra ett besök på något av våra kontor i Kristianstad, Hässleholm eller Bromölla. Skickar du ett brev eller e-post kan du märka det med "Klagomål".

2. Begär prövning av ansvarig chef eller klagomålsansvarig

Klagomålsansvariga

Skador
Per Vallbo, Skadechef
per.vallbo@lansforsakringar.se
telefon 0451-489 97 

Bank och Försäkring Privat
Agneta Wennberg, Affärsområdeschef Privat
agneta.wennberg@lansforsakringar.se
telefon 0451-489 50

Bank och Försäkring Företag/Lantbruk
Ann-Christin Lindahl, Affärsområdeschef Företag/Lantbruk
ann-christin.lindahl@lansforsakringar.se
telefon 044-19 62 57 

3. Kontakta vår kundombudsman

Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt ärende eller med svaret kan du be att få ärendet prövat av Kundombudsmannen. Kundombudsmannen gör en egen utredning och återkopplar till dig.

Kundombudsman
Camilla Lagher
camilla.lahger@lansforsakringar.se
telefon 0768-54 82 74

4. Domstol

Om du fortfarande inte är nöjd kan du även vända dig till domstol för att få ärende prövat. Har du rättsskyddsförsäkring kan den i vissa fall gälla vid tvisten. Tvist om värdet av vissa skador kan i vissa fall hänskjutas till avgörande genom skiljedom.

Allmänna preskriptionsregler:
Preskription innebär att du kan förlora din möjlighet till ersättning från försäkringen om du inte framställer ditt krav inom en viss tid.

Du förlorar din rätt till försäkringsersättning eller annat skydd om du inte väcker talan mot oss inom tio år från den tidpunkt när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. Om anspråk framställts till oss inom den tid som angetts här ovan, har du alltid sex månader på dig att väcka talan mot oss, sedan vi tagit slutlig ställning till anspråket.

Rättsskyddsärenden

Tvister angående rättsskydd kan i vissa fall prövas av Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågor, www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20.

Bankärenden

Länsförsäkringar Bank och Hypotek har en centralt klagomålsansvarig som handlägger bank- och hypoteksklagomål när du som kund inte är nöjd med vårt slutgiltiga beslut. Du kontaktar centralt klagomålsansvarig via post, märk brevet Länsförsäkringar Bank eller Länsförsäkringar Hypotek, Klagomålsansvarig, 106 50 Stockholm.