Om vi inte är överens

Länsförsäkringar ägs av våra kunder och för oss är det därför extra viktigt att se till så att vi är tydliga när vi lämnar besked och att du som kund förstår varför beslutet ser ut som det gör. Vi vill självklart att du hör av dig till oss om du är missnöjd med ett beslut. Vi är naturligtvis beredda att kostnadsfritt ompröva vårt beslut om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra.

Vi omprövar dock inte ärenden som är under prövning av nämnd, domstol, värderingsfrågor som opartisk värderingsman prövar.

Så här går det till

Om du är missnöjd med mäklartjänsten ska du i första hand vända dig till din fastighetsmäklare eftersom mäklaruppdraget är ett uppdrag med ett personligt ansvar. Du kan även kontakta Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings oberoende kundombudsman hos Mäklarsamfundet, som hjälper dig med de frågor du har om mäklartjänsten och vad som ingår i mäklarens uppdrag.

Läs mer på Fastighetsförmedlingens webbplats

Övriga ärenden

Kontakta i första hand den som har handlagt ditt ärende om det till exempel finns ytterligare fakta som handläggaren inte känt till. Ofta kan missförstånd rätas ut genom en ny kontakt.

Upplever du att du inte får gehör för dina synpunkter hos din handläggare kan du i andra hand kontakta dennes chef.

Om du fortfarande inte är nöjd med hanteringen av ditt ärende kan du begära överprövning av Klagomålsansvarig. Det gör du genom att kontakta nedanstående person beroende på vilken del av verksamheten klagomålet gäller.

Klagomålsansvarig vid överprövning

Agneta Wennberg, Affärsområdeschef Privat – Bank och Försäkring Privat
agneta.wennberg@lansforsakringar.se, telefon 0451- 489 50

Ann-Christin Lindahl, Affärsområdeschef Företag/Lantbruk – Bank och Försäkring Företag/Lantbruk
ann-christin.lindahl@lansforsakringar.se, telefon 044-19 62 57

Bank har en egen klagomålsansvarig

Länsförsäkringar Bank och Hypotek har en centralt klagomålsansvarig som handlägger bank- och hypoteksklagomål när du som kund inte är nöjd med vårt slutgiltiga beslut.

Du kontaktar bankens klagomålsansvarig via post:

Länsförsäkringar Bank eller Länsförsäkringar Hypotek
Klagomålsansvarig
106 50 Stockholm

 • Trafikskadeärenden
  Om du har frågor som gäller trafikskadeersättning för personskador kan du istället få ärendet prövat i Trafikskadenämnden, www.trafikskadenamnden.se, 08-522 787 00. Prövningen är kostnadsfri för dig.
 • Medicinska ärenden
  Vid medicinska tvistefrågor kan du vända dig till Personförsäkringsnämnden, www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.
 • Rättsskyddsärenden
  Tvister angående rättsskydd kan i vissa fall prövas av Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågor, www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.
 • Övriga ärenden
  Vid tvist med Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad eller Länsförsäkringar Bank har du möjlighet att vända dig till ARN - Allmänna reklamationsnämnden som är en nämnd för alternativ tvistlösning, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se eller telefon 08-508-860 00.

  Besöksadress är Kungsholmstorg 5 Stockholm. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. Försäkringsbolaget och banken åtar sig att medverka i Allmänna Reklamationsnämndens behandling av tvist med respektive bolag.

Du kan även vända dig till en domstol för att få ditt ärende prövat. Rättsskyddförsäkring kan i vissa fall gälla vid tvisten. Försäkringsmomentet ingår i hemförsäkringen och du betalar då gällande självrisk.

Allmänna preskriptionsregler:
Preskription innebär att du kan förlora din möjlighet till ersättning från försäkringen om du inte framställer ditt krav inom en viss tid.

Du förlorar din rätt till försäkringsersättning eller annat skydd om du inte väcker talan mot oss inom tio år från den tidpunkt när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. Om anspråk framställts till oss inom den tid som angetts här ovan, har du alltid sex månader på dig att väcka talan mot oss, sedan vi tagit slutlig ställning till anspråket.

www.domstol.se

Extern rådgivning

Det finns även möjlighet för dig att få kostnadsfri rådgivning av oberoende organisationer.

 • Försäkringsfrågor
  Konsumenternas försäkringsbyrå
  Telefon: 0200-22 58 00
  www.konsumenternas.se
 • Finansiella tjänster
  Konsumenternas Bank- och finansbyrå
  Telefon: 0200-22 58 00
  www.konsumenternas.se
 • Den kommunala konsumentvägledaren
  De kan ge råd och information kring försäkrings- och finansiella tjänster. Kontakta din kommun.