Om oss

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Samhällsengagemang och miljö

Vårt bidrag till ett hållbart samhälle

Fotbollsskor

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad har funnits sedan 1837. Det innebär att vi i över 180 år har arbetat med hållbarhetsfrågor, främst genom vårt skadeförebyggande arbete och samhällsengagemang.Vi vill vara med och ta ansvar, eftersom varje beslut som fattas idag har betydelse för oss alla i framtiden. 

Kom ihåg!

Årets Miljöpris

Känner du någon/några som gjort en värdefull insats för att förbättra miljön, som gjort en värdefull insats för att motivera och stimulera utvecklingen av miljöarbetet på sin arbetsplats, skola eller förening eller som gjort en naturvårdande insats? Nominera Årets Miljöpristagare som belönas med 10 000 kr. Årets Miljöpris delas ut i samarbete med tidningen Norra Skåne.

Årets Hjälte

Känner du någon/några som gjort insatser för människors liv och välbefinnande eller som har räddat stora ekonomiska värden. Någon/några som visat stor omtanke, civilkurage eller medmänsklighet. Nominera Årets Hjälte som belönas med 10 000 kr. Priset till Årets Hjälte delas ut i samarbete med tidningen Kristianstadsbladet.

Stig Lindqvist-stipendier

Tillsammans med Östra Skånes Konstnärsgrupp, ÖSKG, delar vi ut två Stig Lindqvist-stipendier till personer som är verksamma inom konst och kultur i nordöstra Skåne eller på Österlen. Vardera stipendiat får 10 000 kr. Nominera till Stig Lindqvist-stipendendierna.


Samhällsengagemang

Vårt samhällsengagemang tar sig uttryck på många olika sätt: idrott, kultur, integrationsprojekt och drogförebyggande arbete i skolorna till exempel. 

Miljö

Vår miljöpolicy utgör ramverket för allt miljöarbete. Vi arbetar med att förebygga skador, minska miljöpåverkan av våra interna arbetssätt och sponsring av olika initiativ som gynnar miljön.

Ansvarsfulla investeringar

Arbetet med ansvarsfulla investeringar bygger på samma värdegrund som svenska staten ger uttryck för genom de internationella konventioner som Sverige har undertecknat. 


Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

Välkommen till Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

Vem vet ditt bästa, om inte de som står dig närmast? Vi som jobbar på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad bor där du bor, handlar i samma affärer, läser troligen samma tidningar och har samma väder som du. Vi hävdar att de som finns nära dig har lättare att engagera sig, förstå och hjälpa än de som befinner sig långt borta. Kanske är det därför som Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda kunder, enligt undersökningarna.

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad ömsesidigt
Organisationsnummer 537000-2320
Box 133
291 22 Kristianstad
E-post: info.goinge-kristianstad@lansforsakringar.se

Du äger oss

Är du kund hos Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad är du också delägare. Vårt mål är inte att tjäna så mycket pengar som möjligt, utan att erbjuda prisvärda produkter och hög servicegrad. Blir det pengar över, går de till dig som kund och delägare, antingen i form av återbäring eller sänkta premier.

Allt för din ekonomiska trygghet

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad är idag ett komplett finansiellt varuhus som kan ordna det mesta som har med din trygghet att göra. Inte bara skydd för din familj och dina ägodelar, och inte bara det som har med pengar att göra, utan både och. Allt samlat på ett ställe.

 


Vårt verksamhetsområde

Vi finns alltid nära dig

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad verkar inom Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Kristianstad, Bromölla kommuner och delar av Tomelilla och Simrishamn kommuner. Detta är vår del av Skåne och Österlen.

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad är ett av 23 självständiga och kundägda länsförsäkringsbolag som ingår i Länsförsäkringsgruppen. Tillsammans äger vi Länsförsäkringar AB där vi samlat gemensam service och utveckling. Här bedrivs bankrörelse, fond- och kapitalförvaltning, livförsäkring samt djur- och grödaförsäkring i separata produktbolag. På så vis kan vi på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad erbjuda dig bästa möjliga service inom alla dessa områden.


Vi fyller 180 år

I 180 år har vi funnits här, i nordöstra Skåne och på Österlen. Lokalt förankrade i bygden har vi arbetat med trygghet och skadeförebygg tillsammans med våra kunder som också är våra ägare.

Hur det började

Vårt bolag började som ett brandstodsbolag där byarna tillsammans hjälpte varandra om det började brinna. Tillsammans hjälpte brandstoden den som drabbats att bygga upp hus och gård. På det sättet skapades trygghet för varandra. Senare, i stället för handgriplig hjälp, gjorde man ett system där den som råkade ut för en skada fick ekonomisk hjälp att bygga upp hus och hem igen.

I grunden har egentligen ingenting förändrats, trygga tillsammans är vår grej, då som nu. I dag erbjuder vi även trygghet för boenden, verksamheter, fordon, djur och människor. För 20 år sedan startade vi också vår bank. Lokal, kundägd och trygg som allt annat vi väljer att arbeta med.

Trygga Tillsammans

Foto:swelo.se

Några betydelsefulla händelser

1837&1842    

De båda bolag som idag är Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad grundas.

     
1877   Kreatursförsäkringsförening bildas.
     
1943   Vi försäkrar vatten och avlopp.
     
1950   Under 50-talet startade vår motorfordonsförsäkring.
     

1969

 

 

 

"Avgränsade områden. Kunden i centrum, bolaget finns skyddande åt alla håll." Dessa ledord skrevs av Hans Hug som ritade vår symbol som idag är en av Sveriges mest kända företagssymboler.

 

1992   Agria startas.
     
1996   Vi startar vår bank som idag är Sveriges femte största bank.
     
1998   Vi fusionerar med Wasa.
     
2008   Fastighetsförmedlingen flyttar in under samma tak.
     
2011   Två bolag blir ett. Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad bildas.
     

2016

 

 

Trygga Tillsammans. Vi träffar 67 % av våra kunder vid 33 tillfällen och delar ut 150 000 trygghetsprodukter. 

 

2017 

  Vi fyller 180 år och firar med tårtkalas!


Kundinflytande

Som kund är du också delägare. Hur hänger det ihop?

Är du kund hos Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad är du också delägare. Vårt mål är inte att tjäna så mycket pengar som möjligt, utan att erbjuda prisvärda produkter och hög service. Blir det pengar över, går de till dig som kund och delägare, antingen i form av återbäring eller sänkta priser.

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad är ett ömsesidigt bolag. Det innebär att du som kund har möjlighet att välja, eller bli vald till, din församlings representant i bolaget. En fullmäktigeledamot.

Fullmäktige väljer sedan företrädare i form av styrelseledamöter och styrelsen tillsätter en verkställande direktör som i sin tur anställer personal.

Så går det till. Det är, som du ser, du som kund som bestämmer. Är du intresserad av att bli en fullmäktigeledamot i Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad? Kontakta i så fall oss.


Kundtidning Trygga Tillsammans nr 2 2019

Trygga Tillsammans - en närproducerad tidning från Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

Sedan 2018 delas vår tidning ut till alla hushåll i vår del av Skåne, över 83 000 hushåll. I tidningen kan du bland annat läsa om våra kunder, vårt engagemang i det lokala näringslivet, föreningar i bygden, hur vi samarbetar med ungdomar och om vårt skadeförbyggande hållbarhetsarbete.

För dig som ännu inte upptäckt Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad är tidningen ett bra tillfälle att lära känna oss.

Här läser du tidningen digitalt


Organisation och ledning

Organisationsschema

Fullmäktige

Fullmäktigeförsamlingen är det högsta beslutande organet i Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad. För val av fullmäktige delar styrelsen in Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads verksamhetsområde i kretsar.

I valkretsarna hålls valmöten vart tredje år där försäkringstagarnas representanter väljs som fullmäktige. Dessa valmöten är öppna för alla försäkringstagare i valdistriktet.

Viktig kompetens
En ledamot i fullmäktige kan vara vem som helst, förutsatt att man är sakförsäkringstagare hos Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad förstås. Ledamöterna tillför bolaget synpunkter från verkligheten, vilket är viktigt i bolagets utveckling. Är du intresserad av att bli en fullmäktigeledamot i Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad? Kontakta i så fall oss.

Förteckning över fullmäktige i Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

Läs mer om hur fullmäktige fungerar och val till fullmäktige


Styrelse

Göran Trobro - Ordförande

Tel: 044-31 16 75
Mobil: 0708-98 51 99
E-post: goran.trobro@lansforsakringar.se

Gunnel Smedstad - Vice Ordförande

Tel: 0451-614 35
Mobil: 0708-52 14 65
E-post: gunnel.smedstad@lansforsakringar.se

Thomas Bengtsson

Tel: 044-415 80
Mobil: 070-314 15 80
E-post: thomas.bengtsson@lansforsakringar.se

Stefan Everbring

Mobil: 0706-23 27 70
E-post: stefan.everbring@lansforsakringar.se

Maria Hofvendal-Svensson

Mobil: 0703-26 83 80
E-post: maria.hofvendal-svensson@lansforsakringar.se

Göran Rubin

Tel: 0456-288 34
Mobil: 0708-22 88 34
E-post: goran.rubin@lansforsakringar.se

Niklas Sigesgård

Mobil: 0765-41 04 03
E-post: ns@amberadvokater.se

Kenneth Strömbeck

Mobil: 0727-07 25 01
E-post: kenneth.strombeck@lansforsakringar.se

Mats Sturesson

Tel: 0451-541 45
Mobil: 073-232 60 85
E-post: mats.sturesson@lansforsakringar.se

Therese Svensson Collin

Mobil: 0709-16 81 93
E-post: therese.svenssoncollin@telia.com

Företagsledning

Niklas Larsson

VD
Tel: 044-19 62 20
E-post: niklas.larsson@lansforsakringar.se

Anders Axelsson

HR-chef
Tel: 0451-489 35
Mobil: 0708-44 89 35
E-post: anders.axelsson@lansforsakringar.se

Petter Berg

CFO
Tel: 044-19 62 70
Mobil: 0709- 62 97 41
E-post: petter.berg@lansforsakringar.se

Renée Carlsson

Hållbarhet och Kommunikation
Tel: 044-19 62 77
Mobil: 0733-18 29 96
E-post: renee.carlsson@lansforsakringar.se

Ann-Christin Lindahl

Affärsområdeschef Företag/Lantbruk & Liv
Tel: 044-19 62 57
Mobil: 0735-51 22 93
E-post: ann-christin.lindahl@lansforsakringar.se

Ann Ohlsson

Chef Utveckling & Affärsstöd
Tel: 044-19 62 10
Mobil: 0708-14 89 50
E-post: ann.ohlsson@lansforsakringar.se

Per Vallbo

Skadechef
Tel: 0451-489 97
Mobil: 0701-65 89 97
E-post: per.vallbo@lansforsakringar.se

Agneta Wennberg

Affärsområdeschef Privat
Tel: 0451-489 50
Mobil: 0708-64 89 50
E-post: agneta.wennberg@lansforsakringar.se


Bolagsstyrning

Redogörelse för ersättningar

Här hittar du Länsförsäkringar Göinge- Kristianstads ersättningspolicy.

Ersättningspolicy

Bolagsstämma

Bolagsstämma för Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad hölls 28 april 2015.


Årsredovisning

Läs mer om Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads verksamhet under det gångna året:

Årsredovisning


Värdegrund och affärsidé

Vår värdegrund

Våra värderingar är grunden för hur vi beter oss och förhåller oss till våra kunder och varandra. Det vi gör präglas av våra värderingar. De pekar ut riktningen i både små och stora beslut i vår vardag.

Närhet

Vi finns nära våra kunder i den lokala bygden. Det vi gör, gör vi med kunden i centrum. Vi arbetar nära varandra, är omtänksamma och har en stark gemenskap.

Engagemang

Vi är aktiva och tar initiativ för att hjälpa våra kunder. Vi engagerar oss i det lokala samhället för en hållbar utveckling. Vi ser möjligheter och skapar lösningar.

Trygghet

Tillsammans har vi en unik kompetens och tar ansvar för att skapa trygghet utifrån kundens behov. Vi agerar långsiktigt och tar ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar.

Affärside

  • Vi erbjuder trygghet genom bank, försäkring och fastighetsförmedling.
  • Vi finns nära dig när du behöver oss. 

Vision

  • Vi är det naturliga valet inom bank, försäkring och fastighetsförmedling.

Kalender

Träffa oss utanför våra kontor

Under året finns vi på en hel del platser runt om i bygden. Träffar du inte oss på något av våra kontor kan du alltid besöka oss här.

Läs om våra kommande event och aktiviteter på tryggatillsammans.se

Till tryggatillsammans.se

Under 2016 besökte vi cirka 30 orter. Där delade vi med oss av vår kunskap om att förhindra skador. Detta dels genom att berätta om hur du kan undvika skador och dels genom att ge dig, som kund, en trygghetsprodukt. Vi vill göra din vardag lite tryggare.

André och hans familj i Bäckaskog hade verkligen nytta av sin trygghetsprodukt. De hade valt ett brandpaket och när en brand plötsligt flammade upp fanns brandsläckaren de fått nära till hands. Läs här om vad som hände.


Fastigheter

Hyresrätter på Folke Zetterwalls gata i Hässleholm

I kv. Lustgården, Folke Zetterwalls gata 1, 3 och 5, beläget i centrala Hässleholms södra del, finns 3 st flerfamiljshus med 9 lägenheter (hyresrätt) i varje. Husen är uppförda 2003, 2006 och 2007.

Husen ägs av Doktorns Backe AB, ett fastighetsbolag som är helägt av Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad.

Byggnaderna kännetecknas av hög byggteknisk standard. Hänsyn är tagen till miljön i så väl byggmaterial som i boendet. Generellt gäller att lägenheterna är försedda med parkettgolv samt med kakel/klinker i våtutrymmen. 

Lägenheterna är belägna i lugn naturparksmiljö. Samtidigt når du centrums alla serviceinrättningar, såsom järnvägsstation, butiker, vårdcentral, köpcentra, bibliotek, bank och post inom 5 minuters gångavstånd.

Vi erbjuder 3 – 4 rumslägenheter i storlekar mellan 69 och 92 kvadratmeter. Kallförråd är anordnade i direkt anslutning till huvudbyggnaden och parkeringsplatser som hör till fastigheten är försedda med uttag för motorvärmare. Garageplatser finns att tillgå i viss omfattning. Vi har även övernattningsrum för uthyrning till dina eventuella gäster.

3 rum och kök. Yta 69 kvm

En 3:a med öppen planlösning. 2 stycken rymliga sovrum och stor balkong i sydvästläge.

Se planlösning

3 rum och kök. Yta 79 kvm

Vår ”stora” 3:a kännetecknas också av samma öppna planlösning med rymliga sovrum och förvaringsutrymmen. Den väl tilltagna balkongen ger skön kvällssol.

Se planlösning

4 rum och kök. Yta 92 kvm

I vår 4:a erbjuder vi samma höga standard avseende planlösning som övriga lägenheter. Lägg även märke till den generösa hallen.

Se planlösning

Intresseanmälan

Formulär för intresseanmälan