Direktpension - ett komplement till tjänstepensionen

Med direktpension får anställda möjlighet att komplettera sin tjänstepension. Direktpension är också fördelaktigt för företag och ägare eftersom den gör det möjligt att avsätta pengar till pension utöver skattereglernas utrymme för avdrag till tjänstepension.

Komplement till tjänstepensionen

Direktpension kan användas när företaget redan gjort maximala avsättningar för tjänstepensionen, det vill säga med 35 procent av medarbetarens lön men högst 10 prisbasbelopp. Arbetsgivaren får göra avdrag för pensionen när den betalas ut till medarbetaren, men inbetalningen till försäkringen är inte avdragsgill.

Särskild löneskatt betalas av arbetsgivaren när pensionen betalas ut.

Kontakta oss för att skaffa Direktpension

Så här fungerar Direktpension

  1. Skriftligt löfte

    Arbetsgivaren ger ett skriftligt löfte om pension till medarbetaren

  2. En Kapitalförsäkring tecknas

    I kombination med en så kallad utfästelse tecknas en kapitalförsäkring. Försäkringen ägs av arbetsgivaren och pantsätts till medarbetaren som säkerhet för pensionen. Arbetsgivare och medarbetare kommer överens om hur mycket som ska betalas in till försäkringen och när pensionen ska börja betalas ut.

  3. Om det värsta händer

    Om medarbetaren skulle dö kan försäkringskapitalet betalas ut som efterlevandepension till familjen.

Välj kapitalförsäkring för Direktpension

Reflex sparförsäkring är en kapitalförsäkring med fondförvaltning. Den passar dig som själv vill välja hur du ska placera ditt sparande.

Välj själv hur du vill placera

Reflex sparförsäkring är en kapitalförsäkring med fondförvaltning. Den passar dig som själv vill välja hur du ska placera ditt sparande.

Du kan också kombinera försäkringen med en betalningsbefrielse som innebär att om du råkar ut för en sjukdom eller ett olycksfall som gör att du inte är fullt arbetsför utan högst kan arbeta halvtid – betalar försäkringen dina inbetalningar.

Du kan också bestämma ett dödsfallsbelopp som du vill att dina förmånstagare ska få om du skulle dö under försäkringstiden

Byt fonder kostnadsfritt

Du väljer själv i vilka fonder du vill placera sparandet och du tar själv den finansiella risken. Ditt sparkapital kan både öka och minska i värde. Reflex sparförsäkring har ingen garanti – det är tillväxten i dina valda fonder som avgör värdeutvecklingen. Vi har många fonder att välja mellan och du kan byta kostnadsfritt.

Det ingår ett återbetalningsskydd vilket innebär att vi betalar ut försäkringens värde dina efterlevande om du skulle avlida.

 
Avgifter
Engångsinbetalningar kronor Årsavgift kronor Kapitalavgift, % av kapitalet
25 000 - 99 999 240 0,75
100 000 - 249 999 0 0,75
250 000 - 0 0,60

Avgifter för dödsfallsskydd beror på ålder, beloppet och försäkringens värde, Avgiften för betalningsbefrielse beror på  ålder, avtalad inbetalning och den karenstid du valt.

Ingen insättningsavgift men avgifter för förvaltning av fonderna tillkommer.

Direktpension kan även kompletteras med försäkringsskydd om medarbetaren skulle drabbas av långvarig sjukskrivning eller avlida.

Många placeringsalternativ

Vi erbjuder olika fondalternativ för placering av pengarna. Vi har många fonder att välja mellan och det går att byta fonder kostnadsfritt när som helst.

Vår fondlista

Sparande i fonder innebär alltid en risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationen baseras på uppgifter från extern leverantör. Länsförsäkringar reserverar sig för eventuella fel i informationen. Varken Länsförsäkringar eller extern leverantör ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen.

Risker i samband med fondhandel