Beställ Grönt kort

Ditt Gröna kort är ett bevis för att du har en trafikförsäkring.

  • Beställning måste ske senast tio dagar innan du åker.
  • Bilförsäkringen måste vara betald för den period Grönt Kort ska gälla, som längst 90 dagar.

Information och tips om hur försäkringen gäller och vad du ska göra om det inträffar en skada, får du i vår broschyr ”Att bila utomlands”. När du har beställt ett Grönt kort bifogas denna broschyr automatiskt.

Viktigt att veta innan du beställer Grönt kort

  • Om någon mer än du ska köra bilen ska detta anges i formuläret. Du behöver då fylla i övriga förares för- och efternamn samt personnummer (12 siffror).
  • Alla förare behöver vara svenska medborgare och ha sin hemvist i Sverige för att försäkringen ska gälla.
  • Tänk på att vi endast utfärdar Grönt kort för max 90 dagar.

Tips inför resan

Läs mer om grönt kort hos Trafikförsäkringsföreningen

I vilka länder behöver du Gröna kortet vid inresa?

Albanien, Azerbajdzjan, Belarus, Iran, Israel, Marocko, Moldavien, Montenegro, Nordmakedonien, Ryssland, Storbritannien, Tunisien, Turkiet, Ukraina.

Grönt kort skickas alltid till registrerad ägares hemadress