Valberedning

Valberedningens uppgift framgår av en särskild instruktion som fastställs av bolagsstämman. Mandattiden för ledamöterna i valberedningen är tre år, ordförande ett år.

Valberedningen ska varje år förbereda och till bolagstämman lägga fram förslag vid val av förtroendeposter, bland annat styrelseledamöter och revisor samt vilka ersättningar som bör utgå för dessa uppdrag. Löpande bedömer valberedningen huruvida styrelsen uppfyller de formella krav som ställs gällande kompetens och anseende. Detta sker bland annat genom den årliga lämplighetsbedömningen respektive styrelseutvärderingen.

I valberedningens uppgift ingår också att inför valet av fullmäktige lämna förslag till kandidater.

Sara Wallin, Göteborg

valberedningens ordförande, vald 2020-2021
vd Almi Företagspartner Väst

Helen Eriksson-Elf, Göteborg

ledamot, vald 2018-2021
före detta stadsdirektör Sundbybergs stad

Benny Karlsson, Lysekil

ledamot, vald 2020-2023
egen företagare, styrelseuppdrag

Monica Crusner, Härryda

ledamot, vald 2020-2023
vd/advokat Crusners advokatbyrå