Mindfulness i skolan


Cirka 270 lärare i skolor i Västsverige kommer att få en utbildning i TMR och mental träning för att kunna träna medveten närvaro och resiliens i klasserna med sammanlagt 5 400 elever i åk 4-6.

Katarina Laundy, som tillsammans med Elin Borg, utformat TMR-utbildningen för lärare och elevhälsopersonal, forskar på TMR för barn och unga. Resultat på mindfulness i skolan visar utifrån internationella studier på många fina effekter som exempelvis minskad ångest och stress, förbättrad uppmärksamhet, koncentrationsförmåga och arbetsminne samt ökad inlärningsförmåga, kreativitet, känsloreglering, självkontroll och ökade sociala färdigheter. TMR är en mindfulnessbaserad modell för skolan, anpassad till svenska förhållanden.
TMR står för ”Träning för medveten närvaro och resiliens. Vad är då resiliens?
I dagligt tal kan man översätta resiliens med “mental härdighet”, att kunna hantera livets motgångar utan att ta alltför stor skada.

Länsförsäkringar Göteborg Bohuslän vill ge tillbaka till samhället genom detta projekt och med kraft motarbeta den ökade psykiska ohälsan bland barn. Stressen har ökat i pandemins kölvatten och särskilt drabbade är barnen.

Erbjudande

Öppen endagars introduktionsutbildning i Medveten närvaro och Resiliens (TMR-G)

Vi är glada över att kunna erbjuda 100 utbildningsplatser inom ramen för samarbetet mellan Länsförsäkringar Göteborg Bohuslän och Mindworkout.se, Resilient Mind och skolan. Syftet med utbildningen är att ge en orientering i medveten närvaro och resiliens genom både teori och praktiska övningar, för att hjälpa dig att leda dig själv och dina elever i medveten närvaro.

För vem?
Lärare, elevhälsopersonal och rektorer. Utbildningen passar för både nybörjare och mer erfarna.

Tid?
Tors 4 nov kl. 8.30 - 16.00 (under höstlovsveckan)

Hur många platser finns tillgängliga?
100 platser - Först till kvarn gäller!

Dunedin-studien

På Nya Zeeland har man gjort världens längsta studie på människans utveckling och följt dryga 1000 personer under 45 års tid. Det visade sig att förmågan till känslomässig kontroll/reglering var den mest avgörande egenskapen för att klara sig bra genom livet. Det var mer avgörande än både IQ och socioekonomisk bakgrund. Känslomässig reglering är en viktig färdighet för att kunna möta motgångar på ett resilient sätt. Mindfulnessträning har i internationella studier visat sig kunna stärka förmågan till känslomässig reglering.

Resiliens innebär

  • Att man har god förmåga till känslomässig stabilitet, vilken ger förutsättningar att trösta sig själv och slappna av.
  • Att man har god impulskontroll vilket ger förutsättningar för positiva val och beteenden.
  • Förmåga till god uppmärksamhet/fokus samt adekvat reflektionsutveckling. Detta skapar en grund för goda skolresultat med gynnsam yrkesmässig och ekonomisk utveckling.
    Andra delar i resiliensbegreppet är
  • Åtminstone en vuxen som - helst under sammanhållen tid - visar barnet intresse och värme och som barnet kan lita på.
  • En grundläggande tillit till ett sammanhang, person, aktivitet, naturen eller djur som ger en känsla av mening.
  • Att få tillfälle att bidra med sin kraft och kunna realisera en vision av något slag. Det skapar en god självkänsla. Fritidsaktiviteter kan vara ett forum för att utvecklas i denna riktning.
  • Att barnet/den unge förstår hur dess egen historia hänger ihop.

Så kan du använda mindfulness

Här hittar du övningar hur det går att använda mindfulness i vardagen.

Till övningarna

Allt ska hålla

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän arbetar aktivt med hållbarhet inom devisen ”Allt ska hålla”. Det innebär att vår ambition är att olyckan är framme ska du kunna få precis den hjälp du behöver. Men den bästa olyckan är den som inte händer alls. Därför handlar allt vi gör om att få både dig och dina saker att hålla bättre. Därför arbetar vi skadeförebyggande på havet, i trafiken och i ditt hem. Därför skapar vi produkter som ser till att färre olyckor inträffar. Därför
jobbar vi kontinuerligt mot FNs globala mål kring hälsa, jämlikhet, konsumtion och klimat.

I projektet ”Mindfulness i skolan” arbetar vi mot tre av våra hållbarhetsmål; Minskat utanförskap, Ökad psykisk hälsa och Godkända betyg.


Mer information

Se filmen om träning för medveten närvaro och resiliens (TMR)

Om du vill veta mer om projektet är du välkommen att kontakta Helena Isaksson, hållbarhetsansvarig.
helena.isaksson@lansforsakringar.se. Projektet är ett samarbete mellan Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, Mindworkout och Resilient Mind.

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän
Helena Isaksson, hållbarhetsansvarig
Mindworkout
Caroline Spännar, projektledare
Resilient mind
Katarina Laundy, utbildare TMR, leg psykolog, forskare
Elin Borg, utbildare TMR, socionom, kurator