Vår kultur

Vår kultur kännetecknas av våra värderingar och att vi tar ansvar för egna och gemensamma mål så att vi kan nå framgång. I vårt kulturarbete strävar vi efter att våra medarbetare är stolta och engagerade medarbetare med en hållbar prestation.

För oss är vår företagskulturen viktig och vi jobbar strategiskt med att utveckla den så att kulturen stödjer våra mål och strategier. I vår företagskultur har vi en värdegrund som beskriver hur vi bemöter varandra, kunder och andra intressenter. Tillsammans med lagar, regler och policyer utgör det grunden för vårt sätt att vara och därmed en viktig del i vår företagskultur.

Vi är övertygade om att olikheter gynnar graden av nytänkande och leder till bättre resultat. Genom att aktivt jobba för att främja jämställdhet och mångfald kan vi nå ett bredare kundsegment samtidigt som vi tar tillvara på den kompetens som finns i vårt närområde. Tillsammans skapar vi en inkluderande, öppen och tolerant företagskultur befriad från diskriminering.