Sommarsimskola

Svenska livräddningssällskapet Gotland, anordnar tillsammans med Länsförsäkringar Gotland en sommarsimskola för barn på Gotland.  

Svenska Livräddningssällskapet, SLS, arrangerar årligen en simskola på flera platser på Gotland tillsammans med oss på Länsförsäkringar Gotland. Varje sommar är mellan 150-200 barn med och får lära sig om simning, livräddning, bad-, båt- och solvett. 

Sommarsimskolan 2017

2017 var 171 gick barn i simskolan. Läs mer och se bilder på Svenska livräddnignssälllskapets webbplats. 

Svenska livräddningssällskapet Gotland

Alla barn behöver en försäkring

En barnförsäkring gör skillnad. Många tror att hemförsäkringen skyddar barnen om de råkar ut för sjukdomar eller olycksfall. Så är det inte, alla barn behöver en egen försäkring.  

Vår barnförsäkring