Investeringshjälpen - ett stöd för ditt sparande

Skyddsåtgärderna införda för att bromsa spridningen av epidemin orsakar en snabb och djup ekonomisk nedgång. Osäkerheten fortsätter att vara stor. Arbetsmarknaderna i USA och Europa försämras snabbt och arbetslösheten bedöms stiga kraftigt. Stora finans- och penningpolitiska satsningar försöker mildra nedgången i ekonomin och minska stressen på de finansiella marknaderna. Nedgången i flera länder väntas bli så kraftig att återhämtningen kommer att ta lång tid och pågå under många år.

I Investeringshjälpen får du våra experters syn på det ekonomiska läget i Sverige och världen. Här följer du även våra Bekväma fonder, Aktiva placeringsförslag och vårt nytillskott: Hållbara placeringsförslag. Tanken är att den ska fungera som ett verktyg i ditt sparande och därmed underlätta dina placeringsval.

Investeringshjälpen april 2020

Se alla nyheter