Investeringshjälpen - ett stöd för ditt sparande

De kraftiga skyddsåtgärderna har gradvis börjat lättas. Den ekonomiska nedgången fortsätter, och arbetslösheten skjuter i höjden. 2020 blir ett katastrofalt år för global tillväxt. Läget har dock stabiliserats jämför med en månad sedan, även om utvecklingen skiljer sig åt både inom och mellan länder. Stora finans- och penningpolitiska satsningar fortsätter mildra nedgången och skapa förutsättningar för en återhämtning. Nedgången i flera länder väntas fortfarande bli så kraftig att återhämtningen kommer att ta lång tid och pågå under många år.

I Investeringshjälpen får du våra experters syn på det ekonomiska läget i Sverige och världen. Här följer du även våra Bekväma fonder, Aktiva placeringsförslag och vårt nytillskott: Hållbara placeringsförslag. Tanken är att den ska fungera som ett verktyg i ditt sparande och därmed underlätta dina placeringsval.

Investeringshjälpen maj 2020

Se alla nyheter