Länsförsäkringar Jönköping blir länets första Fairpayer

Länsförsäkringar Jönköping har som första företag i länet certifierats som en Fairpayer, en certifiering som säkerställer att företagets sponsring fördelas jämställt. I dag sponsrar Länsförsäkringar Jönköping över 100 föreningar runtom i Jönköpings län, med det är man en av länets största sponsorer sett till antal föreningar man sponsrar.

Det här är ett ställningstagande för att alla, oavsett kön, ska ha samma möjligheter och resurser i sitt idrottsutövande. Att kvinnor, män, tjejer och killar i dag idrottar under helt olika ekonomiska förutsättningar måste tas på allvar, även av näringslivet.

Stiftelsen FairPay arbetar för ökad jämställdhet inom idrott med fokus på ekonomi och sponsring. I dag får idrottande män i Sverige cirka 2,9 miljarder kronor mer än kvinnor inom idrotten i sponsorpengar. Det innebär att runt 80 procent av den totala sponsringen går till män, trots att nästan exakt lika många kvinnor som män idrottar (47 % kvinnor). Detta arbetar FairPay för att förändra.

Även Länsförsäkringar Jönköping, som är en av länets största sponsorer, arbetar aktivt för att jämna ut klyftorna när det kommer till sponsring och att det främst är barn- och ungdomsidrotten som ska gynnas när sponsringen fördelas. 

– För oss är det viktigt att bidra till en meningsfull fritid för framför allt barn och unga i länet. Som sponsor vill vi ta ansvar för att flickor och pojkar får samma möjligheter. Vi har i dag nästan jämn fördelning och de skillnader som finns kommer vi jämna ut under 2020, säger Ida Severin som är chef för Hållbarhet och kommunikation på Länsförsäkringar Jönköping.

Isabelle Widmark, ordförande i FairPay, tror att Länsförsäkringar Jönköpings FairPay-certifiering kan få ringar på vattnet och leda till framgångsrik samverkan för jämställdhet i hela länet.

– Det är viktigt att fler vill vara med på resan och vi hoppas och tror att Länsförsäkringar Jönköping kan inspirera fler organisationer till att vilja vara en del av arbetet för en jämställd idrott och samhälle, säger Isabelle Widmark, ordförande FairPay.

För mer information kontakta:

Ida Severin, Länsförsäkringar Jönköping: 0730-41 00 97

Isabelle Widmark, FairPay: 073-818 14 96

Se alla pressmeddelanden